O webu VAGONY.CZ

Vážení návštěvníci!

Web VAGONY.CZ se věnuje železničním vagónům především po jejich technické stránce. Informace obsažené na tomto webu jsem čerpal z velmi pestré škály zdrojů, ale nejvíce ze své praxe v oboru a ze studií na Dopravní fakultě Jana Prenera v Pardubicích. Jako podklady k jednotlivým článkům sloužila originální technická dokumentace a katalogy náhradních dílů. Z publikací uvádím:

Články jsou průběžně doplňovány a aktualizovány, doufám že v nich naleznete odpovědi na své otázky.

Váš autor Bc. Martin Zítko; Nové Město nad Metují

Kontakt: info@vagony.cz

vagony. cz / o webu