Brzda podvozku 4ANc

Podvozek 4ANc je osazen špalíkovou brzdou, dvojkolí jsou oboustranně obrzděna dvojčitými zdržemi. Brzdový válec, mechanický převod a stavěč odlehlosti zdrží jsou místěny na spodku skříně vozu. Odtud je táhlem (obr.1 poz. 1) na vahadlo 2 přivedena tahová síla.
pákoví a tyčoví podvozku 4ANc
obr.1: pákoví a tyčoví podvozku

Pákoví a tyčoví pojezdu 4ANc se skládá z převodnic 3, spojnic převodnic 4 a jejich závěsů 9. Ke spodním částem převodnic jsou připojeny brzdové rozpory 6 s namontovanými dvojčitými zdržemi (obr. 2). Na druhou nápravu podvozku je síla (tahová) převedena táhlem 5, které má na konci kulisu pro spojení s převodnicí, která umožňuje přesazením svorníku zkrátit převod pro dodržení správné odlehlosti brzdových špalíků od kol při zmenšení jejich průměru po soustružení. Horní strana poslední převodnice je vázána k podélné výztuze místo poslední závěsky převodnic.
dvojčitá zdrž podvozku 4ANc
obr.2: dvojčitá zdrž

Dvojčité brzdové zdrže (obr. 2) jsou na rám podvozku 1 zavěšeny závěskami 2. Vlastní zdrž se skládá z vahadla 3 dvou botek 4 s upevněnými brzdovými špalíky 5. Protilehlé zdrže jsou spojeny rozporou 7, která je zajištěna pérem 6, které rovněž zajišťuje správnou polohu vahadla vůči kolu. Při porušení brzdnou silou silně namáhaného závěsu 2 je rozpora nesena nouzovým závěsem 8.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / 4ANc / brzda