Vedení a vypružení ložiskové skříně podvozku 4ANc

Prvotní vypružení

Každá ložisková skříň je vůči rámu podvozku vypružena dvěma sadami šroubovitých válcových pružin. Sadu tvoří vnější pružina 1 a vnitřní menší pružina 2, umístěná v dutině větší. Pružiny jsou uloženy na konzolách ložiskové skříně 3, kde jsou vytvořena osazení, která vedou pružiny ve vodorovné rovině. Rám podvozku je na pružinách uložen přes pryžové podložky 5 a osazení vodících trnů 4.
prvotní vypružení podvozku 4ANcvedení dvojkolí 4ANc
obr.1: prvotní vypruženíobr.2: vedení dvojkolí

Vedení ložiskových skříní

V podélném i příčném směru je ložisková skříň vůči rámu podvozku vedena dvojicí vodících trnů 4, přišroubovaných k rámu podvozku. Trny prochází otvory v patkách ložiskových skříní. Mezi dříky vodících trnů a otvory v patkách ložiskových skříní jsou upevněna pouzdra, která zabezpečují nejen spolehlivé vedení dvojkolí, ale tvoří rovněž třecí dvojici, která zabezpečuje tlumení pružin prvotního vypružení.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / 4anc / prvotní vypružení