Dvojčitá brzdová zdrž

dvojčitá zdrž
Dvojčité zdrže se používají u podvozkových osobních vozů do rychlosti až 160 km/h

Uspořádání dvojčité zdrže

Zdrž vozu řady Btn

Brzdové zdrže 1, zhotovené z šedé litiny jsou upevněny botkách 2 pomocí klínů (šavlí). Botky jsou pomocí svorníků kyvně vázány ve vahadle 3. Pero botek 6 udržuje botky a s nimi brzdové špalíky natočené ve správné poloze vůči jízdní ploše kola. Rozpora 4 přenáší sílu od táhel mechanického převodu na botky a zároveň udržuje správnou rozteč protilehlých botek tak, aby špalíky dosedaly ve vodorovném směru přesně na jízdní plochu kol. Celek dvojčité zdrže je na rámu podvozku zavěšen za vahadlo závěsem 5.

Existuje několik způsobů uspořádání dvojčitých zdrží, například zdrže podvozku Görlitz V


vagony. cz / pojezdy / brzda / mechanická část / špalíková brzda / dvojčitá zdrž

Valid HTML 4.0 Transitional