Odbrzděná poloha
Soustava pístů 1 je v dolní poloze, v hlavním potrubí IV, rozvodové komoře 3 a v pomocném vzduchojemu II je stejný plnící tlak 5 bar. Soustava pístů 1 se nachází v dolní krajní poloze, brzdový válec III je přes šoupátko 2 odvětrán.

Kliknutím na obrázek nahoře přestavíte do polohy zabrzděno.