Rozvaděč

Brzdový rozvaděč je základním dílem samočinné tlakové brzdy, který řídí plnění a odvětrání brzdového válce v závislosti na změnách tlaku v hlavním potrubí. Rozvaděč dále řídí plnění pomocného, ale i dalších vzduchojemů , nutných pro jeho fumkci.

Typy brzd

Podle způsobu odbrzdění brzdy rozlišujeme na:

Označení brzdy podle UIC 545 je ještě doplňováno:
brzda pro vlaky nákladní (režim brzdění G)G
brzda pro vlaky osobní (režim brzdění P)P
brzda vysokovýkonná pro rychlíky (režim brzdění R)R
přestavné zařízení pro vlaky osobní a rychlíkyPR
přestavné zařízení pro vlaky nákladní a vlaky osobníGP
přestavné zařízení pro vlaky nákladní - osobní - rychlíkyGPR
zařízení pro automatické brzdění podle nákladuA
magnetická kolejnicová brzdaMg

Princip stupňovitě odbrzďovatelné brzdy

Na soustavu pístů v rozvaděči působí tři tlaky:

Interaktivní obrázek funkce rozvaděče
Kliknutím na obrázek dole změníte nastavení tlaku v hlavním potrubí IV a s ním se změní i popisný text pod obrázkem.

Prostory: I - rozvaděč, II - pomocný vzduchojem, III - brzdový válec, IV - hlavní potrubí
Části: 1 - soustava pístů, 2 - šoupátko, 3 - rozvodová komora, 4 - zpětný ventil, 5 - zpětný ventil rozvodové komory

interaktivní obrázek, klikni!

Doplňování
Ze způsobu účinkování trojtlakového ventilu je patrno, že soustava pístů 1 se posune do brzdící nebo odbrzďovací polohy i tehdy , když je rovnováha sil narušena jinými vlivy, než je úmyslné snížení tlaku v hlavním potrubí IV. Jestliže poklesne tlak v brzdovém válci III vlivem jeho netěsnosti, přesune se soustava pístů 1 do brzdící polohy, až se síly opět vyrovnají a v brzdovém válci je dosaženo takového tlaku, který odpovídá tlaku v klavním potrubí IV. Brzda se tedy sama doplňuje. Takto vzniklý pokles tlaku v pomocném vzduchojemu II je doplňován z hlavního potrubí přes zpětný ventil 4. Poklesne-li tlak v rozvodové komoře 3 vlivem netěsnosti, soustava pístů 1 se posune do odbrzďovací polohy, proto musí být rozvodová komora dobře utsněna.

Rozvaděč DAKO CV1nD

zdroj: DAKO-CZ

rozvaděč Rozváděč DAKO CV1nD je hlavní činný přístroj brzdy železničního vozidla, který plní řídící vzduchojem v závislosti na poklesu tlaku v hlavním potrubí a současně zajišťuje nevyčerpatelnost brzdy doplňováním pomocného vzduchojemu.

Rozváděč má následující potrubní připojení:

K rozvaděči jsou připojena táhla:


vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / rozvaděč

Valid HTML 4.0 Transitional