Dvoustupňová brzda

Účinek brzdy vybavené litinovými brzdovými špalíky přitlačovanými na jízdní plochu kola (viz článek špalíková brzda) je přímo závislý na přitlačovací síle a na součiniteli smykového tření mezi špalíky a kolem.
odstředivý regulátor
obr.1: odstředivý regulátor
Při zvyšující se rychlosti vozidla klesá součinitel smykového tření, proto abychom udrželi stejný účinek brzdy i při vyšších rychlostech, musíme při zvyšující se rychlostí zvyšovat i sílu, kterou jsou brzdové špalíky přitlačovány ke kolu. Plynulé zvyšování síly přitalčující brzdové špalíky ke kolu by bylo technicky náročné, proto je brzda konstruována pouze jako dvoustupňová.

Dvoustupňová brzda DAKO R

Dvoustupňová rychlíková brzda DAKO R při brzdění v rychlosti vyšší než 85 km/h přepne pomocí odstředivého regulátoru brzdu na vysoký stupeň brzdění, při němž je tlak v brzdovém válci až 3,5 baru. Vysoký stupeň brzdění je udržován až do chvíle, kdy při zpomalování vozu klesne rychlost pod 50 km/h, kdy odstředivý regulátor opět přepne na nízký stupeň brzdění, kdy je maximální tlak v brzdovém válci 1,9 barů a tím se sníží i přítlak brzdových špalíků.

Rychlíková brzda DAKO-R je tvořena:

Interaktivní obrázek funkce dvoustupňové brzdy DAKO R

Kliknutím na obrázek 2 změníte provozní stavy brzdy na obrázku a popis v okně nad ním.

popis k obrázku 2 - kliknutím na obr. 2 dojde ke změně
interaktivní obrázek, KLIKNI!
obr.2: interaktivní obrázek brzdy DAKO R - KLIKNI!!!

vagony. cz / pojezdy / brzda / pneumatická část / rychlíková brzda