Popis k obr. 4: Poloha součástí stavěče SZ v odbrzděném stavu (klidová poloha)
Zádržná matice se svou levou stranou opírá o víko zádržné části. Na druhé straně je matice sevřena kuželem tažné objímky, na kterou působí síla pružiny řazené mezi tažnou objímkou a zádržnou částí, která zádržnou matici přitlačuje do závitu tažného vřetene, takže vřeteno je zajištěno proti samovolnému vysouvání. Tažná matice a pojistná matice se v klidové poloze opírají o čelní polohy tažné objímky.

Kliknutím na obrázek 4 zabrzdíte!!!