obr. 4: odbrzděno
V odbrzděné poloze uzavírá dvojitá záklopka pomocí tlaku pružiny přívod stlačeného vzduchu z pomocného vzduchojemu „pv“ do prostoru „b“ ventilu D1. Brzdový válec „bv“ je odvětráván dutinou pístu v prostoru „b“ do výfuku „c“

Kliknutím na obrázek 4 zabrzdíš!!!