obr. 4: brzdění bez smyku
S klesající rychlostí vozu klesá úhlová rychlost unášeče 2 a svorníku 4. Kinetická energie roztočeného setrvačníku 6 jej natáčí vůči unášeči. Při malých zpomaleních stačí síla pružiny 5 udržet pouze malou odchylku setrvačníku vůči unášeči a kontakty 7 zůstávají rozepnuty.

Vypouštěcí ventil „vv“ v klidovém stavu přepouští tlak, dodávaný z pomocného vzduchojemu do potrubí 13, dále do brzdového válce „bv“

po kliknutí na obrázek 4 dojde ke smyku dvojkolí