Druhotné vypružení podvozku
Görlitz V - Dunakeszi

V druhotném vypružení původního podvozku Görlitz V bylo provedeno několik změn vedoucích k větší stabilitě podvozku při jízdě na rovném úseku, k většímu komfortu při jízdě v oblouku a ke snížení hluku a vibrací přenášených z podvozku na skříň vozu. K vyšší stabilitě podvozku při jízdě rychlostí nad 120 km/h přispívá náhrada původních hraníkových závěsů nosičů pružin druhotného vypružení závěsy jednodílnými (obr. 1 a 2 poz. 5). Závěsy jsou na horní pasnici podélníku rámu podvozku (obr. 1 poz. 9) zavěšeny v kuželových pryžových pružinách (obr. 1 poz. 10), nosiče pružin druhotného vypružení (obr. 1 poz. 3) jsou na závěsech zavěšeny v kuželových pryžových pružinách (obr. 1 poz. 11), což přispívá k tlumení vibrací přenášených z rámu podvozku na kolébku a dále na skříň vozu. Při porušení závěsu je nosič pružin na rámu podvozku zavěšen pomocí nouzového závěsu (obr. 2 poz. 6).
závěs nosiče pružin Görlitz V/Dunakeszidruhotné vypružení
obr.1 závěs nosiče druhotného vypruženíobr.2 druhotné vypružení

Podvozek Görlitz V měl nosiče pružin druhotného vypružení (obr. 2 poz. 3) spojené s kolébkou (obr. 2 poz. 1) pomocí ojnic, které zajistily, že pružiny druhotného vypružení (obr. 2 poz. 2) byly zatěžovány pouze ve svislém směru a příčné vypružení bylo tvořeno pouze výkyvem závěsů nosičů pružin. Modernizací podvozku byly ojnice odstraněny a stabilita nosičů pružin byla nově zajištěna spojením pravého nosiče s levým pomocí příčné vazby (obr. 2 poz. 4).
pružiny druhotného vypružení Görlitz V/Dunakeszi
obr.3 pružiny druhotného vypružení
Při této konstrukci jsou při příčné výchylce kolébky vůči rámu podvozku nejdříve příčně deformovány pruřiny druhotného vypružení (ty zde mají funkci flexi-coil) ze kterých je teprve příčná síla přenášena přes nosič na jeho závěsy. Takto v sérii řazené pružiny se závěsy mají nižší příčnou tuhost, která přispívá k lepšímu komfortu při vjezdu do oblouku. Menší příčná tuhost znamená větší příčný posun skříně vůči rámu podvozku při stejném nevyrovnaném příčném zrychlení. Příčná vůle je omezena úpravou pevných příčných narážek a dosazením narážek s proměnlivou příčnou vůlí v závislosti na natočení podvozku vůči skříni vozu v oblouku, které zvyšují příčnou vůli vně oblouku a snižují tutéž vůli uvnitř oblouku, kam vybočuje skříň vozu. Zarážky s proměnlivou příčnou vůlí jsou tvořeny konzolami (obr. 2 poz. 8) přivařenými ke skříni vozu a pryžovými narážkami (obr. 2 poz. 7) upevněnými ke stojině podélníku rámu podvozku.

Stávající duplexní (vnitřní a menší vnější pružina) šroubovité válcové pružiny druhotného vypružení (obr. 2 a 3 poz. 2) jsou doplněny pryžovou podložkou (obr. 3 poz. 14) a ve své dutině doplněny pryžovými narážkami (obr. 3 poz. 13), které sníží namáhání pružin, zatíženým navíc příčnou silou, při velkém zatížení ve svislém směru.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / Görlitz V - Dunakeszi / druhotné vypružení