Plnění brzdy na provozní tlak
Stlačeným vzduchem o provozním tlaku 5 barů jsou z hlavního potrubí VIII naplněny prostory rozvaděče I, pomocného II a rozvodového III vzduchojemu. Brzdový válec IV a prostor 1 přídavného ventilu DAKO-R VI jsou spojeny s ovzduším pomocí dutiny v pístnici v přídavném ventilu. Z pomocného vzduchojemu je stlačeným vzduchem plněn prostor 3 a prostor 11 odstředivého regulátoru. Odstředivý regulátor má sevřená závaží, vozidlo je tedy v klidu, popřípadě jede rychlostí menší než 50 km/h.
Kliknutím na obrázek 2 zabrzdíš!!!