Podvozek Görlitz V brzda

Podvozek Görlitz V je osazen špalíkovou brzdou, dvojkolí jsou oboustranně obrzděna dvojčitými zdržemi. Schéma mechaniské části brzdy je na obrázku 1.

Brzdové tyčoví v podvozku

schéma brzdy
obr.1: schéma mechanické části brzdy
Legenda k obr. 1, 2 a 3
 1. vahadlo

 2. převodnice

 3. spojnice převodnic

 4. závěska spojnice převodnic

 5. podélná výztuha rámu podvozku

 6. závěska botky zdrže

 7. táhlo s kulisou

 8. dvojčitá zdrž

 9. táhlo k brzdové rozpoře

 10. záchytka rozpory

Síla vyvolaná brzdovým válcem, umístěným na spodku vozu je vedena přes mechanický převod a stavěč odlehlosti zdrží na vahadlo brzdy podvozku (obr.1 poz. 1), kam je přivedena síla tahová, která je pomocí soustavy táhel převedena na dvojčité zdrže, které přítlakem litinových brzdových špalíků (obr.4 poz. 9) na kola brzdí.

Při opotřebení jízdního obrysu kol je nutné vytvořit jízdní obrys nový. Při soustružení nového jízdního obrysu je zmenšen průměr kola a adekvátně k tomu musí být upravena odlehlost brzdových zdrží od kol. K tomuto účelu jsou v kulise táhla (obr. 1 a 2 poz. 7) vytvořeny tři otvory pro svorník, který táhlo spojuje s převodnicí (obr.1, 2 a 3 poz. 2). Při každém soustružení je třeba táhlo zkrátit pomocí přesazení svorníku do sousedního otvoru v kulise.

Při přerušení silně zatíženého závěsu botky zdrže (obr. 1 a 2 poz. 6) hrozí pád brzdové rozpory včetně zdrží do kolejiště. Tomu zabrání záchytky brzdových rozpor (obr. 3 poz. 10) z pásoviny upevněné po obou stranách rozpory na rámu podvozku.

Součásti tyčoví brzdy jsou upevněny pomocí svorníků na různých částech rámu podvozku. Na podélných výztuhách jsou upevněny závěsy spojnice převodnic a poslední převodnice, na příčnících a čelnících jsou upevněny závěsy botek zdrží.
brzdové tyčovízávěs zdrže
obr.2: brzdové tyčovíobr.3: závěs zdrže

Brzdová zdrž

 1. vahadlo zdrže

 2. botka zdrže

 3. páka stavěcí pružiny

 4. přítlačná pružina

 5. stavěč polohy zdrže

 6. stavěcí pružina

 7. záchytka rozpory

 8. rozpora

 9. brzdový špalík

Podvozky jsou vybaveny dvojčitými brzdovými zdržemi zavěšenými na příčnících a čelnících rámu podvozku. Brzdové zdrže jsou svými vahadly (obr. 4 a 5 poz. 1) upevněny na rozporách (obr. 5 poz. 8), které udržují jejich správnou rozteč. V botkách (obr. 4 a 5 poz. 2), upevněných pomocí svorníků na vahadle, jsou pomocí klínů upevněny litinové brzdové špalíky (obr. 4 poz. 9).
brzdová zdržbrzdová zdrž
obr.4: brzdová zdržobr.5: brzdová zdrž

Přídavná zařízení brzdy

Vozy vybavené rychlíkovou brzdou mají na podvozcích přídavná zařízení brzdy:

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozky Görlitz / podvozek Görlitz V / brzda

Valid HTML 4.0 Transitional