Kuželová pružina pásová (volutní) pružina

Po konstrukční stránce se jedná o spirálově vinutý pás pružinové oceli s proměnným průřezem a opracovanými dosedacími plochami.

pružina
pružina Vzhledem k těsnému vinutí pružiny se jednotlivé závity dotýkají a vykazují hysterezi. Jedná se o progresivní pružinu se zvyšující se tuhostí v závislosti na deformaci. Pro značný rozptyl mechanických vlastností se používá v méně důležitých celcích konstrukce jako prvek narážecího a táhlového ústrojí.