Bezkolébkové uložení skříně vozu na podvozku

Bezolébkové uložení skříně vozu na podvozek je užíváno u podvozků osobních vozů. Skříň vozu je uložena přímo na pružinách druhotného vypružení, které kromě svislého vypružení zajišťuje také příčné vypružení. Podélné síly je nutné přenášet pomocí zvláštního zařízení.

U bezkolébkové vazby jsou jako pružiny druhotného vypružení použity buď šikmo uložené vinuté pružiny flexi - coil (obr. 1), nebo na vzduchové pružiny (obr. 2).
podvozek Fiat
obr.1: podvozek Fiat
podvozek 8 - 833
obr.2: podvozek MSV 8 - 833

Pružiny flexi - coil a lemniskátový mechanismus

Šroubovité vinuté pružiny v klasickém uspořádání přenášejí pouze síly osové. Pružiny orientované šikmo v takzvaném flexi - coil uspořádání jsou schopné přenášet osové i příčné zatížení.
pružina flexi - coil
obr.3: pružiny flexi - coil
Aby bylo dosaženo potřebné tuhosti vypružení v podélném i příčném směru a zároveň bylo umožněno natáčení podvozku vůči skříni vozu v oblouku musí být pružiny poměrně dlouhé.

Větší délka flexi - coil pružin je do konstrukce podvozku zakomponována buď pomocí snížení střední části podélníků (podvozky fiat obr. 1), nebo pomocí balkónků (obr. 3 poz. 1) na podélnících rámu podvozku.

Vzhledem ke značným silám vznikajícím mezi skříní vozu a rámem podvozku v příčném a při natáčení podvozků i v podélném směru musí být pružiny uloženy na mohutném osazení (obr. 3 poz. 2) na rámu podvozku i na uložení na hlavním příčníku skříně vozu (obr. 3 poz. 3). Osazení pro vedení pružin musí být konstruováno tak, aby neomezovalo příčné deformace pružin.

U podvozků uložených na flexi - coil pružinách je vhledem k vlastnostem použitých vinutých pružin nutné řadit tlumiče svislých, příčných a vrtivých pohybů.

Šikmo uložené pružiny přenášejí v mezích vůle pro příčné vypružení příčné síly mezi vozovou skříní a rámem podvozku. Po vyčerpání vůle pro příčné vypružení jsou příčné síly dále přenášeny narážkami mezi rámem podvozku a spodkem vozu.

Jednou z variant přenosu podélných sil mezi rámem podvozku a hlavním příčníkem skříně vozu je lemniskátový mechanismus (nazýván též antiparalelogram na obr. 4).
lemniskátový mechanismus
obr.4: lemniskátový mechanismus
Lemniskátový mechanismus je vázán k otočnému čepu (obr. 4 poz. 2) přišroubovanému k hlavnímu příčníku spodku skříně vozu. Mezi dvěma příčníky rámu podvozku (obr. 4 poz. 1) musí být vytvořen prostor pro dostatečnou délku ojnic (obr. 1 poz. 3), které jsou na konzolách příčníků vázány pomocí pryžových slilentbloků, které musí umožnit dostatečnou příčnou výchylku ojnic.

Uložení skříně vozu na podvozku 8 - 833

Skříň vozu je na podvozku 8 - 833 uložena na vzduchových pružinách druhotného vypružení (obr. 6 poz. 7), které zajišťují svislé a příčné vypružení mezi rámem podvozku a skříní vozu.
táhlo vedení podvozku
obr.5: pružné táhlo
Příčnou vůli pro pohyb rámu podvoku vůči skříni vozu, ve které je realizováno příčné vypružení, vymezují příčné narážky (obr. 6 poz. 6), umístěné po obou stranách narážny na hlavním příčníku skříně vozu.

V podélném směru je rám podvozku vůči skříni vozu veden bez vůlí pomocí pružně uloženého táhla 4. Táhlo vedení podvozku je k hlavnímu příčníku skříně vozu vázáno pomocí konzoly 3. K příčníku podvozku 1 je táhlo vázáno konzolou (obr. 5 poz. 2).

Při porušení spojení táhla s konzolou je táhlo nouzově neseno záchytným lanem (obr. 5 poz. 5) a podvozek je v podélném směru nouzově veden pomocí narážek (jedna na obr. 6 poz. 8)

uložení skříně na podvozek
obr.6: uložení skříně

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / uložení skříně na podvozek / bezkolébkové uložení

Valid HTML 4.0 Transitional