Brzda podvozku VÚKV typ 801 a 803

Podvozek je osazen špalíkovou brzdou, dvojkolí jsou oboustranně obrzděna dvojčitými zdržemi. Schéma mechaniské části brzdy je na obrázku 1.

Pákoví a tyčoví pojezdu

Na vahadlo (obr. 1 poz. 2), které rozděluje brzdnou sílu na levou a pravou stranu podvozku, je pomocí táhla (obr. 1 poz. 1) přivedena tahová brzdící síla z brzdového válce, která je pomocí převodnic (obr. 1 a 2 poz. 3) a jejich spojnic (obr. 1 a 2 poz. 4) rozvedena na obě strany dvojkolí blíže středu vozu a pomocí spojovacích táhel s kulisou (obr. 1 a 2 poz. 9) je vedena na dvojkolí dále středu vozu.
obr.1: pákoví a tyčoví podvozku
Táhlo má v kulise (obr. 1 poz. 10) na straně dále od středu vozu tři otvory, kde lze přesazováním svorníku zkrátit tyčoví pojezdu po soustružení kol na nový opravárenský rozměr, kdy již ke stavění odlehlosti zdrží (obr. 1 poz. 5) od kol nestačí automatický stavěč. Vnější brzdové zdrže (dvojčité, na obr 1 není pro přehlednost kreslena horní botka), upevněné na rozpoře (obr. 1 a 2 poz. 13), jsou pomocí závěsek (obr. 1 a 2 poz. 6) zavěšeny na podélníku rámu podvozku (obr. 1 a 2 poz. 7), vnitřní zdrže na příčníku (obr. 1 a 2 poz. 8). Při porušení závěsu je brzdová rozpora nouzově nesena záchytkou (obr. 2 poz. 14).
obr.2: převodnice
Vzhledem k tomu, že rám podvozku nemá čelníky, je konec táhloví podvozku ukotven v kotevníku (obr. 3 poz. 4) tvořeném vahadlem umístěném na osasení pro otočný čep 2 uložení skříně na kolébce 1. Zajímavostí je, že táhla od poslední převodnice ke kotevníku jsou vedena skrz příčník a dále ojnicemi 3 ke kotevníku.
obr.3: kotevník

Brzdová zdrž

Podvozky jsou vybaveny dvojčitými brzdovými zdržemi zavěšenými pomocí závěsů (obr. 4 poz. 5) na příčnících a podélnících (na obr. 4) rámu podvozku.
obr.4: brzdová zdrž
Závěsy jsou orientovány šikmo, aby zdrže po odvětrání tlaku z brzdového válce dík vlastní hmotnosti samočinně odlehly od kol. Brzdové zdrže jsou svými vahadly 1 upevněny na rozporách 3, které udržují správnou rozteč protilehlých zdrží. V botkách 2, upevněných pomocí svorníků na vahadle, jsou pomocí klínů upevněny litinové brzdové špalíky 4 délky 250 mm. Vyrovnávací pero 6 udržuje správné nastavení polohy botek ve vahadle.

  1. vahadlo zdrže

  2. botka zdrže

  3. rozpora

  4. brzdový špalík

  5. závěska brzdové zdrže

  6. vyrovnávací pero

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozky VÚKV / typ 801 / brzda