Vedení a vypružení ložískových skříní podvozku VÚKV typ 801 a 803

Ložisková skříň

Ložisková skřín z ocelolitiny vzor 62V obsahuje dvojici válečkových ložisek s válcovou dírou vnitřních ložiskových kroužků, natažených přímo na ložiskový čep nápravy.
ložisková skříň
obr.1: ložisková skříň
vypružení
obr.2: foto prvotní vypružení
Ložisková skříň (obr. 1 poz. 1) je z ložiskového čepu nápravy 2 demontována i s vnějšími ložiskovými kroužky 3, klecí 4 a válečky 5, vnitřní ložiskové kroužky 6 zůstávají na ložiskovém čepu, lze je stáhnou pouze po ohřátí. Víko ložiska (obr. 1 a 2 poz. 7) slouží k utěsnění ložiskové skříně a k zajištění vnějších ložiskových kroužků proti posunu ve směru osy. Na konzolách pružin prvotního vypružení (obr. 2 poz. 8) jsou vytvořeny kruhové výřezy a dosedací plochy pro ocelová pouzdra pryžových prstenců vedení dvojkolí. K ložiskové skříni jsou přivařena oka (obr. 2 poz. 9) pro upevnění vodivého spojení ložisková skříň - rám podvozku.

Prvotní vypružení

Prvotní vypružení (primární vypružení, nebo též vypružení rámu podvozku) je tvořeno osmi válcovými šroubovitými pružinami (obr. 3 poz. 5), které slouží k svislému vypružení a nesení rámu podvozku na ložiskových skříních. Pružina provotního vypružení je na své horní straně vedena vodící miskou (obr. 3 poz. 3) přivařenou k rámu podvozku, na spodní straně vede pružinu ocelové pouzdro pryžového prstence vedení dvojkolí (obr. 3 poz. 7) přitlačené pružinou do výřezu na konzole ložiskové skříně (obr. 3 poz. 4). Jako tlumící prvek pružiny prvotního vypružení je využíván pryžový prstenec (obr. 3 poz. 6).

Vedení dvojkolí

Ložisková skříň je vůči rámu podvozku (obr. 3 poz. 1) vedena dvojicí svislých trnů 2, vedených uvnitř pružiny prvotního vypružení 5 dále do otvoru v patkce ložiskové skříně 4. V misce vedení pružiny 3 je trn uložen kuželovou plochou. Další kuželová plocha pro uložení trnu je v pouzdru 8 přivařeném k pásnicím rámu podvozku. Mezi matici a pouzdro jsou vloženy tři kuželové segmenty 9, které jsou po dotažení matice zatlačeny do pouzdra. Výše popsaný spoj je odolný proti vytloukání a při dlouhodobém provozu lze předpětí ve spoji snadno obnovit dotažením matice. Pouzdro je nahoře kryto víčkem proti zatékání vody. Misky 8 zajistí nesení ložiskových skříní při zvedání celého vozu ve zvedácích.

Vodící trn je obepínán pryžovým prstencem 6 uzavřeným v ocelovém pouzdru 7, které je k patce ložiskové skříně přitlačeno pružinou prvotního vypružení. Pouzdro (obr. 4) je tvořeno dvěma snýtovanými ocelovými miskami. Původní koncepce provedení pryžového prstence (obr. 3 a obr. 4 provedení B) byla založena na tom, že při menším pohybu ložiskové skříně vůči trnu bude předepjatý prstenec pouze deformován bez prokluzu vůči trnu. K prokluzu pryžového prstence po vodícím trnu mělo dojít při větším vzájemném pohybu ložiskové skříně a trnu.
trn vedení dvojkolí
obr.3: schema vedení dvojkolí
pouzdro pryžového prstence
obr.4: pouzdro pryžového prstence

V praxi docházelo k rychlému opotřebení pryžového prstence a proto byly dovnitř prstence zavulkanizovány tři plechové kruhové pásy a styčná plocha prstence s trnem byla vybavena třídílným silikonovým pouzdrem, které po přitlačení pryžovým prstencem svým třením o trn spolehlivě tlumí a vede svislé pohyby ložiskové skříně vůči rámu podvozku (obr. 4 provedení A).

vagony.cz / pojezdy / podvozky / VÚKV / typ 801 / vedení a vypružení ložisek