Uložení skříně vozu na podvozek VÚKV typ 801 a 803

Skříň vozu je vázána na kolébku podvozku otočným čepem 2 a dvojicí neodpružených kluznic 5. Tato vazba neumožňuje náklon vozové skříně vůči kolébce podvozku, proto musí žádoucí pohyby rámu podvozku vůči skříni vozu zajistit druhotné vypružení, jak je možné vidět na animaci.
uložení skříně vozu na podvozek
obr.1: uložení skříně vozu na kolébku podvozku

Otočný čep

Otočný čep 2, upevněný pomocí šroubů na hlavní příčník spodku skříně vozu 3, přenáší podélné a příčné síly mezi skříní vozu a podvozkem. Vazba mezi otočným čepem a kolébkou podvozku 1 je provedena pomocí pryžového silentbloku 4. Miska 8 zajistí současné zvedání podvozku při zvedání vozu ve zvedácích.

Postranní kluznice

Hmotnost vozu a svislé dynamické rázy, vznikající mezi skříní vozu a kolébkou podvozku přenášejí postranní kluznice z tvrzené tkaniny 5 mazané olejem.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / VÚKV / typ 801 / uložení skříně