Vypružení a vedení dvojkolí podvozku VÚKV typ 8-807.8

Svislé vypružení

Čtyři sady válcových šroubovitých pružin svislého vypružení jsou řazeny mezi konzoly ložiskových skříní 1
vypružení
obr.1: vypružení a tlumení podvozku
a rám podvozku. Sada pružin obsahuje jednu větší pružinu 2 a jednu menší vnitřní nepředepjatou pružinu 3, která zaúčinkuje až po určitém zdvihu větší pružiny. Po kontaktu menší pružiny s rámem podvozku vzroste tuhost vypružení a tím je charakteristika vypružení progresivně lomená. Zdvih pružin svislého vypružení je omezen pevnou narážkou 7 na podélníku rámu podvozku, která dosedne na horní část ložiskové skříně.

Příčné vypružení

Jako pružící prvek příčného vypružení slouží svislé závěsy 5, kterými je na podvozek zavěšena skříň vozu. Prostor pro příčné vypružení je vymezen mezi příčnou narážkou na podélníku rámu podvozku a narážkou na podélníku skříně vozu 9. Podélná narážka mezi rámem podvozku a konzolou uložení skříně 8 slouží k zachycení podélného rázu (při najení vozidel), který nezachytí pružná táhla podélného vedení podvozku. Mezi závěsy skříně vozu a konzolami na podélníku skříně vozu jsou řazeny pryžové tlumící bloky 6, které změkčují přenos sil mezi vozovou skříní a rámem podvozku.

Vedení dvojkolí

Dvojkolí je vůči rámu podvozku vedeno bez vůlí vodícími trny 4, přišroubovanými k podélníku rámu podvozku. Trny jsou vedeny vnitřkem pružin svislého vypružení do otvorů v konzolách ložiskových skříní.
příčný tlumič
obr.2: tlumič příčných pohybů
V ocelových pouzdrech v konzolách ložiskových skříní jsou uloženy pryžové prstence. Tyto pryžové prstence s vloženými silonovými pouzdry vedou trny v konzolách ložiskových skříní v podélném i příčném směru a působí i jako tlumící prvek svislého vypružení.

Tlumení

Do uzlu svislého vypružení podvozku jsou mezi ložiskovou skříň a podélník skříně vozu řazeny dva hydraulické tlumiče 10, jako tlumící prvky svislého vypružení slouží rovněž pryžové prstence vedení dvojkolí. Příčný tlumič 11 je ukotven na jedné straně ke konzole tlumiče na rámu podvozku 12, na druhé k podélné výztuze spodku skříně vozu 13.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozky VÚKV / podvozek VÚKV typ 8-807.8 / vypružení a vedení dvojkolí

Valid HTML 4.0 Transitional