obr. 2: pohotovostní stav
Tlak v prostorech I a II je shodný, pružina pístu vypouštěcího ventilu tlačí záklopku do sedla výfuku (prostor V), který je takto uzavřen.

Tlak na písty startovacího ventilu přemůže pružiny a uzavře tak sedlo, které utěsní výfuk startovacího ventilu (prostor IV) a otevře spodní sedlo, které vpustí stlačený vzduch na píst omezovacího ventilu.

Tlak na píst omezovacího ventilu přemůže pružinu a otevře ventil.

Kliknutím na obrázek 2 aktivujete záchrannou brzdu!!!