Brzda podvozku 26.2.8

26.2Jednošpalíkové zdrže brzdí oboustranně všechna dvojkolí. Po přesoustružení jízdního profilu dvojkolí a tím i zmenšení průměru kol se zmenší odlehlost zdrží přesazením svorníku do dalšího otvoru kotevníku 9.

  1. Táhlo

  2. Převodnice

  3. Spojnice převodnic

  4. Rozpora

  5. Závěska převodnic

  6. Táhlo kotevníku

  7. Závěs botky zdrže

  8. Botka

  9. Kotevník

  10. Obkročné táhlo

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek 26.2.8 / brzda

Valid HTML 4.0 Transitional