Rám podvozku 26.2.8

Vlastní svařovaná konstrukce rámu se skládá ze dvou plechových lisovaných podélníků 1, hlavního příčníku skříňového tvaru svařeného z plechu 2 na kterém je umístěna otočná vazba mezi podvozkem a skříní vozu (dvě postranní kluznice a kulová torna). Dalšími součástmi rámu podvozku jsou dva čelníky 3 a čtyři šikmé výztuhy 4, které jsou vázány ve styčnicích 10. Konstrukci rámu ještě zesilují stojiny 11.

26.2 26.2

Ke konstrukci rámu jsou upevněny:

5Lůžko závěsu pružnice
6Upevnňovací prvky brzdy
7Narážka pružnice
8Záchytka pružnice
9Vodící příložka rozsochy

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek 26.2.8 / rám podvozku

Valid HTML 4.0 Transitional