Uložení skříně vozu na podvozku 26.2.8

Skříň vozu je uložena na hlavní příčník rámu podvozku pomocí kulové torny a dvojice postranních kluznic. Horní část torny je upevněna k hlavnímu příčmíku spodku vozu a dolní je přišroubovaná, nebo přivařená k příčníku podvozku.

kulová torna

Převážnou část svislého zatížení ze skříně vozu na podvozek přenáší torna, postranní kluznice, sloužící především pro zajištění stability vozové skříně, přenášejí jen malou část zatížení ze skříně při jejím náklonu. Kulová torna přenáší všechny síly vznikající mezi vozovou skříní a podvozkem ve vodorovné rovině.

Kulová torna:

torna

 1. Horní část torny

 2. Spodní část torny

 3. Hlavní příčník rámu podvozku

 4. Vložka ze samomazného materiálu

 5. Svorník (nicohlav)

 6. Třmenová pojistka

 7. Podložka

 8. Vložka torny

 9. Pouzdro

 10. Vložka

 11. Horní vložka

Postranní kluznice

Postranní kluznice slouží k zajišzění stability skříně, přenášejí jen malu část zatížení ze skříně vozu. U podvozku 26.2.8 jsou používány ve dvou provedeních a to kluznice neodpružené, které jsou součástí podvozku od jeho počátků. Neodpružená kluznice je vidět na obrázku vlevo dole. Součet vůlí mezi neodpruženými kluznicemi (pravou a levou na jednom podvozku) musí být v rozmezí 2 až 16 mm.

kluznice

Odpružené kluznice byly montovány na podvozky 26.2.8 při rekonstrukcích za účelem zlepšení chodových vlastností na rovných úsecích tratí při rychlostech vyšších než 90 km/h. Odpružené kluznice jsou bez vůlí, na obrázku vpravo nahoře.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek 26.2.8 / uložení skříně vozu

Valid HTML 4.0 Transitional