Vedení dvojkolí podvozku 26.2.8

Vedení dvojkolí je provedeno pomocí rozsoch, realizovaných ve výřezu podélníku rámu podvozku 1. K rozsochám jsou přivařeny vodicí příložky rozsoch 2. Mezi vodítky rozsoch se pohybuje ložisková skříň 3 opatřená jednostranným osazením, které zabezpečuje skříň ve vedení. Jmenovitá vůle mezi ložiskovými komorami a vodícími příložkami rozsoch je v podélném i příčném směru 2 × 1.5 mm.

Obě rozsochy jsou ve spodní části spojeny rozsochovou sponou 4, která zabezpečuje rozdělení podélného zatížení na obě rozsochy.

26.2

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek 26.2.8 / vedení dvojkolí

Valid HTML 4.0 Transitional