Vypružení podvozku 26.2.8

26.2 Rám podvozku je vypružen čtyřmi osmilistovými pružnicemi se zúženými konci o rozměrech 120 × 16 - 1200 mm, zavěšenými plochými závěskami na konících podélníku podvozku.

Ploché závěsky nedovolují téměř žádné pohyby v příčném směru. U pružnic se zúženými konci je nutné provádět v polovině čtyřletého termínu revize defektoskopii pružnic.

  1. Závěsy pružnice

  2. Svorník závěsu pužnice

  3. Žabka, zajištění závěsu na svorníku

  4. Koník

  5. Rám podvozku

  6. Pružnice

  7. Doraz maximálního zatížení pružnice

  8. Záchytka pružnice

Při zlonení hlavního listu pružnice se ulomená část opře o záchytku a nehrozí tak pád zavěšeného úlomku do kolejiště a jeho následné vzpříčení o části kolejiště, jak můžete vidět na obrázku dole.

26.2

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek 26.2.8 / vypružení

Valid HTML 4.0 Transitional