Rám podvozku 4ANc

Vlastní konstrukce rámu podvozku je svařenec sestavený z dvojice podélníků 1, dvojice příčníků 2, čtyř podélných výztuh 3 a čtyř příčných výztuh 13. Jednotlivé díly rámu jsou svařeny z ocelových plechů do skříňové konstrukce.
rám podvozku Görlitz VI
obr.1: rám

Na horní pasnici podélníku jsou přivařeny základové desky 5 závěsů nosičů druhotného vypružení, které jsou vedeny otvory skrz základovou desku, horní a dolní pasnici podélníku.

K vnějším stojinám podélníků jsou přivařeny narážky pro zmenšení příčné vůle druhotného vypružení v závislosti na natočení podvozku 6, konzoly svislých tlumičů druhotného vypružení 7 a konzoly táhel podélného vedení kolébky 8.

K dolní pasnici podélníků jsou přišroubovány trny vedení dvojkolí 12, konzoly nouzových závěsů nosičů drohotného vypružení 11 a narážky 10 vymezující příčný pohyb táhla závěsu nosičů druhotného vypružení.

Na příčnících jsou přivařeny narážky vymezující vůli pro podélné vypružení 9 a konzoly závěsů vnitřních brzdových zdrží. Vnější brzdové zdrže jsou zavěšeny na příčných výztuhách.
rám podvozku 4ANc
obr.2: rám

Podélné výztuhy slouží k zavěšení součástí pákoví a tyčoví brzdy (konzoly 4 slouží k zavěšení převodnic a spojnic převodnic).

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / 4ANc/ rám