Vypružení a uložení skříně vozu na podvozek Diamond

Uložení skříně vozu na podvozek

Vozová skříň je na příčníku uložena pomocí ploché torny a dvojice neodpružených kluznic. Příčník není součástí rámu podvozku (funkci příčníků rámu podvozku obstarávají dvojkolí a pevná vazba ložiskových skříní), ale funguje obdobně jako kolébka u podvozků s dvojitým vypružením.

Vypružení

Příčník (obr. 1 a 2 poz. 1) prochází výřezy v postranicích 2, které mají na své spodní straně vytvořenou plochu 3 pro uložení pružin svislého vypružení, na které je příčník uložen. Svislé vypružení podvozku tvoří šroubovité válcové pružiny 4, které kromě svislého zajišťují i příčné vypružení příčníku a s ním i skříně vozu vůči postranicím rámu podvozku a k nim vázaným dvojkolím. Pružiny umožňují i náklon postranic vůči příčníku a tím je zabezpečena bezpečnost proti vykolejení i při pevném vedení dvojkolí. Počet pružin vypružení může být přizpůsoben hmotnostním parametrům vozu. Podvozek na obr. 1 má na každou postranici 4 sady pružin (1 sada zahrnuje i menší pružinu uvnitř větší) svislého vypružení (dvojice v zadní řadě není na obr. zřetelná) a dvě pružiny tlumičů 5. Přenos podélných sil mezi postranicemi a příčníkem obstarávají klínové třecí tlumiče 6 umístěné po obou stranách příčníku. Vůli pro příčné vypružení vymezují osazení ve výřezech postranic 7.
pružinyvedení příčníku
obr.1: pružiny svislého vypruženíobr. 2: vedení příčníku

Tlumení

Krajní pružiny vypružení (obr. 3 poz. 3) jsou součástí tlumení podvozku. Při zatěžování příčníku 1 působí na horní šikmou plochu klínových tlumičů 2 poměrná část zatěžující síly příčníku a na jejich spodní stranu působí jako reakce na zatížení příčníku síla z pružin tlumení 3. Na šikmé ploše klínových tlumičů vznikne síla kolmá k zatěžujícím silám, která tlačí klínové tlumiče do třecích příložek (obr. 4 poz. 1) na bočních stranách výřezů postranic.
pevné vedení dvojkolídiamond
obr.3: klínový tlumičobr. 4: klínový tlumič
Takto bylo vytvořeno progresivní tlunení, jehož intenzita je závislá na zatěžování pružin tlumení, tedy na okamžitém zatížení podvozku.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozek Diamond / vypružení