diamond

Podvozek Diamond

Podvozek o kterém pojednává tato stránka není patentově chráněn, proto je v různých modifikacích provozován v mnoha zemích světa (např. USA, Rusko, Čína, Kanada, Austrálie) a je pravděpodobně nejrozšířenějším typem podvozku světa.

V české republice zdomácněl pro všechny varianty univerzálního amerického nákladního podvozku název Diamond. Tento název byl odvozen od podvozku, který díky své postranici ve tvaru diamantu dostal název „Diamond Archabar“ (obr. 1) a který přeplavila přes Atlantik americká armáda pro potřebu přepravy svých vojsk po evropském bojišti první světové války.

V severní Americe existovalo na konci 19 století několik železničních asociací, zastupujících provozní pracovníky nejvýznamnějších nákladních a několika osobních železničních společnosti
diamond
obr.1: podvozek Diamond Archbar
severní Ameriky (USA, Kanada, Mexiko), které se v roce 1934 sloučily do Sdružení amerických železnic (Association of American Railroads AAR). Železniční asociace, které sdružovaly největší hráče na americkém železničním trhu, vyžadovaly od svých členů již na konci 19. století provozování nákladních vozů pouze podvozkové konstrukce pokud možno normalizovaného typu, aby bylo možné v případě nehody vozu na trati cizí společnosti podvozek snadno vyměnit. Z potřeby získat jednoduchý levný podvozek, který je možné bez problémů provozovat i na tratích s velkými svislými nerovnostmi koleje vznikla koncepce nákladního podvozku, jejíž základní principy jsou využívány již více než sto let.

Archbar

Archbar (obr. 1), tak se nazýval první typ univerzálního nákladního severoamerického podvozku, který byl po roce 1870 zavázán pod drtivou většinu nákladních vozů vyrobených v USA. Varianta podvozku „Diamond Archabar“ pravděpodobně způsobila, že název Diamond je nejen u nás používán i pro další typy univerzálního amerického podvozku.

Původní konstrukce tohoto podvozku měla postranice nýtované nebo šroubované z ocelových profilů, ke kterým byly pomocí dlouhých svorníhů upevněny ložiskové skříně z ocelolitiny, příčník byl většinou dřevěný, uložený na postranice pomocí vinutých, nebo listových pružin.

Bettendorf

Pro tento podvozek je charakteristická ocelolitinová postranice, integrovaná spolu ložiskovými skříněmi kluzných ložisek do jednoho odlitku. Díky absenci mnoha šroubových spojů, kterými se vyznačoval podvozek Archbar, přineslo zavedení podvozků Bettendorf zvýšení bezpečnosti provozu především na dlouhých trasách kterými se vyznačují tratě v USA. Do Evropy podvozek Bettendorf dostal po druhé světové válce s dodávkami mezinárodní organizace UNRRA, která byla založená v roce 1943 za účelem hospodářské pomoci státům poškozeným ve 2. světové válce.

Roller Bearing

Association of American Railroads normalizovala v roce 1956 podvozek, který je používán dodnes a jehož popis si můžete přečíst níže:
diamond
obr.2: podvozek Diamond