Brzda podvozku Görlitz VI

Patrový vůz Bmto má ve střední části podlahu pod úrovní náprav a není proto kam umístit brzdové válce a mechanický převod špalíkové brzdy. Každý podvozek těchto vozů je vybaven dvěma brzdovými válci a dvěma stavěči odlehlosti zdrží. Na podvozku je rovněž zařízení pneumatické části brzdy: brzdové rozvaděče s pomocnými vzduchojemy (obr. 1 poz. 2), páka vypnutí brzdy 3, ruční odbrzďovač s táhlem 4. Obě dvojkolí jsou oboustranně obrzděna dvojčitými zdržemi 3.
zařízení brzdy na podvozku vozu Bmtoventil regulace tlaku v brzdvém válci vozu Bmto
obr.1: zařízení brzdy na podvozku vozu Bmtoobr.2: ventil regulace tlaku v brzdvém válci vozu Bmto

Při brzdění vozu Bmto je výsledný tlak v brzdovém závislý na momentálním zatížení vozu. Plynulou regulaci tlaku v brzdovém válci zajišťuje v závislosti na stlačení pružin druhotného vypružení ventil (obr. 2 poz. 1) řazený mezi kolébkou a nosičem pružin druhotného vypružení.

Podvozek vozu WLAB má pákoví a tyčoví pojezdu obdobné konstrukce jako podvozek Görlitz V

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozky Görlitz / Görlitz VI / brzda