Druhotné vypružení podvozku GP 200

Podvozek GP 200 má druhotné vypružení kolébkové koncepce. Hlavními díly konstrukčního uzlu druhotného vypružení jsou:

Kolébka

Vlastní konstrukci kolébky (obr. 1 poz. 1; obr. 2 poz. 4) tvoří plochá ocel a plechy svařené do skříňového profilu. Na horní straně kolébky jsou umístěny součásti otočné vazby mezi skříní vozu a podvozkem, silentblok otočného čepu (obr. 1 poz. 3) a postranní kluznice (obr. 1 poz. 2). Spodní stranou je kolébka uložena na pružinách druhotného vypružení (obr. 1 poz. 9). Pohyb kolébky vůči rámu podvozku je umožněn ve dvou směrech.
vypruženívypružení
obr.1: konstrukční uzel druhotného vypruženíobr.2: kolébka, narážky a tlumení

Pružiny a nosič druhotného vypružení

Ve svislém směru je kolébka vůči rámu podvozku vypružena čtyřmi šroubovitými válcovými pružinami druhotného (sekundárního vypružení, nebo také vypružení skříně vozu; obr. 1 poz. 9). Pružiny jsou rozepřeny mezi kolébkou a nosiči pružin (obr. 1 poz. 6). Pravý a levý nosič pružin druhotného vypružení (obr. 3 a 4 poz. 2) jsou vzájemně spojeny příčnou vazbou (obr. 4 poz. 3).

Podvozky GP 200 S mají uvnitř každé pružiny paralelně řazenou menší pružinu (obr. 3 poz. 7) pro zvýšení tuhosti svislého vypružení. Ve vodorovné rovině jsou pružiny druhotného vypružení vedeny výstupky (obr. 3 poz. 6). Svislé pohyby kolébky vůči rámu podvozku jsou tlumeny teleskopickými hydraulickými tlumiči (obr. 1 poz. 10).

Závěsy nosičů druhotného vypružení

V příčném směru (kolmo k ose koleje) je kolébka vypružena čtyřmi šikmými závěsy nosičů pružin (obr. 3 a 4 poz. 1) o délce 600 mm, zavěšenými prostřednictvím křížových sedel na rámu podvozku. Odklon závěsů od svislice je 10°.
vypruženívypružení
obr.3: závěs nosiče pružinobr.4: nosič pružin druhotného vypružení

Při příčném vychýlení závěsů vzniká vratná síla vracející vypruženou část do střední rovnovážné polohy. Při malých výchylkách asi do 5 stupňů se tyto závěsy chovají jako lineární pružiny. Při použití šikmých závěsu dochází k příznivému naklápění vozové skříně v oblouku. Výškové stavění podvozku, pro vyrovnání výšek středů nárazníků a kolových tlaků je realizováno pomocí matic závěsů s protisměrným závitem (obr. 3 poz. 4). Nouzový závěs nosiče vypružení je tvořen ocelovým lanem (obr. 1; 3 a 4 poz. 5), kterým je při přerušení závěsů nosičů pružin nosič nouzově zavěšen na rámu podvozku.
vypružení
obr.5: závěs nosiče pružin

Příčná vůle 2 x 60 mm mezi kolébkou a rámem podvozku je v přímé koleji vymezena pryžovými narážkami (obr. 2 poz. 3). V oblouku je příčná vůle na straně blíže středu oblouku plynule snižována v závislosti na poloměru oblouku excentricky umístěnými narážkami ve tvaru kladky (obr. 1 poz. 8; obr. 5 poz. 2) mezi rámem podvozku a konzolami na podélníku skříně vozu (obr. 5 poz. 1), které tvoří protikus ke kladkám s přesně vyměřeným povrchem. Dynamické rázy v příčného vypružení jsou tlumeny samostatnými teleskopickými hydraulickými tlumiči (obr. 2 poz. 2)

Vedení kolébky v podélném směru

V podélném směru je kolébka vůči rámu podvozku vedena bez vůlí dvěma podélnými táhly s pryžovým uložením (obr. 1 poz. 7), pro která jsou na kolébce i rámu podvozku vytvořeny konzoly. Pryžové uložení podélných táhel tvoří podélné vypružení podvozku, které má za úkol tlumit přenos vibrací nežádoucích frekvencí z rámu podvozku na kolébku a tím i dál na skříň vozu. Druhým úkolem podélného vypružení je omezení sinusového pohybu rámu podvozku vůči kolébce při vyšších rychlostech. Prostor pro podélné vypružení je vymezen podélnými narážkami mezi rámem podvozku a kolébkou (obr. 2 poz. 1). Pomocí závitů lze upravit délku podélných táhel a tím srovnat kolébku rovnoběžně s příčníky rámu podvozku.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek GP 200 / kolébka

Valid HTML 4.0 Transitional