Brzda podvozku GP 200

Podvozky Gp 200 jsou vybaveny kotoučovou brzdou, průměr brzdového kotouče je 590 mm. Ruční brzda, působící pouze na jeden podvozek, je od převodu kola ruční brzdy na skříni vozu ovládána pomocí bowdenů.

Brzdové jednotky

Podvozky všech typů GP 200 S a podvozky GP 200 typ 8-822.0 a 8-822.1
brzdící jednotky
obr.1: brzdící jednotky se zdvojeným pákovím
mají na každém podvozku 4 brzdící jednotky jednotky provedení BBW (každý brudový kotouč má svoji brzdovou jednotku).

Podvozky ostatních typů GP 200 jsou vybaveny kotoučovou brzdu se zdvojeným brzdovým pákovím a s jedním brzdovým válcem DAKO u každého dvojkolí (viz obr. 1).

Součástí kotoučové brzdy jsou (obr. 2):

  1. Ukazatel stavu zabrzděno-odbrzděno ruční brzdy

  2. Přestavovač režimu brzdy

  3. Ukazatel stavu zabrzděno-odbrzděno tlakové brzdy

  4. Automatický odbrzďovač

ukazatelé brzdy
obr.2: příslušenství brzdy

Elektronický protismyk DAKO

Protismyková ochrana slouží k zamezení smyku dvojkolí při brzdění. Při zjištění smyku dvojkolí odbrzdí příslušný brzdový válec na krátkou dobu během níž dojde vlivem obnovení adheze k opětovnému roztočení dvojkolí.
protismykový generátor
obr.3: protismykové generátory DAKO-FE l
Podnětem k vypouštění stlačeného vzduchu z brzdového válce je buď přílišné zpomalení dvojkolí, nebo pokles obvodové rychlosti jednoho nebo více dvojkolí vůči zbývajícím dvojkolím vozidla. Při poklesu rychlosti vozidla pod 10 km/h protismyková ochrana neúčinkuje. Protismyková ochrana se rovněž samočinné vyřadí z činnosti v případě nepřerušovaného přívodu proudu do vypouštěcích ventilů po dobu delší než 6 s. Protismyková ochrana se pomocí tlakového spínače samočinně vypne při velkém vyčerpání brzdy v důsledku častých účinkování, a to při poklesu tlaku vzduchu v pomocném vzduchojemu asi na 50 % provozního tlaku. Na stojícím vozidle lze pomocí kontrolního kolečka (červené kolečko na obr. 3) kontrolovat správné účinkování všech částí protismyku, včetně generátorů. Po vypuštění stlačeného vzduchu z brzdy vozidla se přeruší spojení protismyku s vozovou baterií, takže protismyk na odstaveném vozidle nespotřebovává elektrický proud.

Souprava elektronického protismyku DAKO (schéma na obr. 4) pro jeden podvozek sestává z těchto přístrojů:

Generátor elektronického protismyku DAKO-FE l

Generátor DAKO FE 1 se montuje na ložiskovou skříň dvojkolí na místo víka skříně. Pohání se nápravou, prostřednictvím spojky, která zajišťuje
Protismyková chrana
obr.4: schéma protismykové ochrany
přesný přenos úhlové rychlosti nápravy na rotor generátoru. Magneticky buzený rotor generátoru obsahuje dvě kruhové desky, na jejichž obvodě jsou pravidelné výřezy. Mezi deskami je uložena indukční cívka, spojená s vývodním kabelem. Při otáčení rotoru se v cívce indukuje střídavý proud, jehož napětí i kmitočet jsou přímo úměrné obvodobé rychlosti dvojkolí. Výstupní kabel generátoru je opatřen konektorovou zástrčkou pro spojení s elektronickým regulátorem. Generátor má ruční kolečko (obr. 4 poz. K), které slouží ke kontrole protismyku na stojícím vozidle.

Elektronický regulátor DAKO ZRA 09.2

Elektronický regulátor zpracovává informace získávané z generátorů a řídí účinkování vypouštěcích ventilů. Vstupním signálem je frekvence střídavého proudu. Regulátor je uložen v uzavřené skříňce, která se čelně nasouvá do vedení, uspořádaného ve vhodném prostoru uvnitř vozidla, například v přístrojové skříni vozu. Při poklesu rychlosti vozidla pod 10 km/h protismyk neúčinkuje. Všechny obvody elektronického regulátoru jsou na deskách s plošnými spoji, zasunutých v kazetách typu ALMES.

Vypouštěcí ventil DAKO-N4

Vypouštěcí ventil, vřazený do spojení brzdového rozváděče s brzdovým válcem, slouží ke spojení brzdového válce s ovzduším při zjištění smyku dvojkolí.

Tlakový spínač DAKO TSK 2.5

Tlakový spínač (TS) vypne při velkém vyčerpání brzdy (při poklesu tlaku vzduchu v pomocném vzduchojemu asi na 50 % provozního tlaku) protismykovou ochranu z činnosti. Montuje se v blízkosti elektronického regulátoru. Je pneumaticky spojen s pomocným vzduchojemem brzdy vozidla a elektricky s elektronickým regulátorem.

Samočinné vypnutí protismyku

Proti nežádoucímu trvalému nebo dlouhodobému účinkování je elektronická protismyková ochrana DAKO chráněna tím, že v případě nepřerušovaného přívodu proudu do některého z vypouštěcích ventilů po delší dobu než 6 s se protismyk samočinně vypne. K tomuto účelu slouží ochranné obvody, uspořádané v elektronickém regulátoru, které v popsaném případě vyřadí protismyk trvale z účinkování. Činnost protismyku se obnoví přepnutím vypínače do polohy O (vypnuto), odstraněním poruchy a opětným přepnutím vypínače do polohy I (zapnuto).

Kontrola účinkování protismyku

Ke kontrole účinkování protismyku na stojícím vozidle slouží ruční kolečka, která jsou částí generátorů Zatlačením a pootočením ručního kolečka (K) proklouzne třecí spojka, která spojuje rotor generátoru s náhonem, a rotor se pootočí. Tím se v cívce generátoru indukuje napětí, které způsobí zaúčinkování protismyku, což se projeví krátkodobým vypouštěním stlačeného vzduchu z brzdových válců.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek GP 200 / brzda

Valid HTML 4.0 Transitional