Uložení skříně vozu na podvozek GP 200

otočný čep Skříň vozu je na kolébku 2 uložena pomocí otočného čepu 1 a dvojice neodpružených kluznic 5. Vazba otočným čepem a dvojicí kluznic neumožňuje náklon vozové skříně vůči kolébce podvozku, proto musí žádoucí pohyby rámu podvozku vůči skříni vozu zajistit pružiny druhotného vypružení, jak je možné vidět na animaci.

Otočný čep

Otočný čep, přišroubovaný na hlavním příčníku skříně vozu 8, přenáší síly vznikající mezi skříní vozu a podvozkem ve vodorovné rovině. V kolébce je pro otočný čep vytvořen otvor s osazením, ve kterém je otočný čep uložen přes pryžový silentblok 4. Podložka 9 zajišťuje současné zvedání podvozku při zvedání vozu pomocí zvedáků.

Postranní kluznice

Postranní kluznice jsou součást kolébky podvozku, na hlavním příčníku skříně vozu jsou pro kluznice vytvořeny ocelové opěrky 7. Postranní kluznice přenášejí svislé zatížení od hmotnosti skříně vozu a vytváří moment proti natáčení podvozku. Z těchto důvodů je nutné zajistit jejich mazání. Kluznice podvozků GP 200 jsou vybaveny samomazným teflonovým povrchem 6.

uložení skříně
1otočný čep6samomazný teflonový povrch
2kolébka7opěrka kluznice
3příčník rámu podvozku8hlavní příčník skříně
4silentblok uložení otočného čepu9podložka otočného čepu
5kluznice  

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek GP 200 / uložení skříně

Valid HTML 4.0 Transitional