Vozy řad Ba, Bai, Bac, Bra (1958 až 1962)

Od listopadu 1958 zahájil v závod Tatra n.p. závod Smíchov (dříve Ringhofferovy závody na Smíchově) dodávky čtyřnápravových vozů řadového označení Ba, Bac a BRa určených k provozu na rychlících na hlavních tratích rychlostí 120 km/h. Vozy byly určeny pro mezinárodní provoz podle úmluv RIC a MC. V roce 1960 začaly dodávky vozů řady Bai obdobné konstrukce určených vnitrostátní provoz na osobních vlacích.
vůz řady Bac
obr.1: vůz řady Bac

Vozy měly jednotný vzhled, konstrukci skříně a rozměry, délka přes nárazníky 23 500 mm, vzdálenost otočných čepů podvozků 16 200 mm, výška skříně nad temenem kolejnice 4061 mm, šířka skříně 2900 mm. Z důvodu zlepšení klimatických poměrů v odílech pro cestující byla zvětšena výška větším zaklenutím střechy.

V této sérii byly vyrobeny vozy:
Typ vozuRok výrobyVyrobených vozůinventární čísla
charakteristikapísmenné označeníčíselné označení
vůz druhé třídy s chodbou uprostřed, pro vnitrostátní dopravuBai51319603334-4110 až 4-4995
1961336
1962217
vůz druhé třídyBa5021958433347 až 3399
3578 až 3694
3740 až 3772
1959160
vůz druhé třídy s rozhlasovou ústřednouBa502.11959133695 až 3739
3773 až 3812
502.2196072
lehátkový vůzBac5041959404900 až 4939
504.1
504.2
504940 až 4989
bufetový vůz s oddíly druhé třídyBRa601195930550 až 599
196010
196110

V provozu byly vozy označovány písmenným označením a inventárním číslem podle nového systému číslování z roku 1957. Vůz Bai byl určen pro osobní vlaky, proto má inventární číslo pětimístné s pomlčkou (čtyřka před i za pomlčkou značí chodbu uprostřed), příklad označení: Bai 4-4480. Vůz BRa byl vůz speciální, proto má třímístné inventární číslo, kde bufetové vozy mají číselný interval 500 až 599, příklad BRa 582 (obrázek 2).
BRa 582
obr.2: vůz BRa typ 601 inventární číslo 582

Rychlíkovým vozům kromě vozů speciálních byla přidělena čtyřmístná inventární čísla, kde první číslice má rozlišující význam (3 - druhá třída, 4 - lehátkový), příklad: Ba 3347. Od roku 1968 byly postupně vozy přeznačovány podle nového mezinárodního systému (vyhláška UIC č 438-1) dvanáctimístným číslem který je používán i v současnosti.

Konstrukce vozů

Vozová skříň se od otočných čepů podvozků směrem k čelu vozu zužuje. Nástupní prostory s otočnými jednokřídlými nástupními dveřmi jsou situovány u čelních stěn skříně vozu. Nástupní dveře s pevným oknem mají ve spodní části práh, který v zavřeném stavu kryje schodiště, nad prahem je umístěn odpadkový koš. Dveře jsou proti nežádoucímu otevření během jízdy zajištěny kličkou pod klikou a otočnou západkou.

Přechody mezi vozy s jednokřídlými čelními dveřmi byly původně řešeny sklopným můstkem a měchy, později rekonstruováno na návalky. Ložiskové skříně typ 49 s dvojicí dvouřadých naklápěcích soudečkových ložisek, která jsou na nápravovém čepu upevněna pomocí stahovacích pouzder. Průměr ložiskového čepu je 125 mm. Okna v oddílech a na chodbě jsou typizovaná polospouštěcí, horní část ovládaná madly, vyvážená protizávažím. Vytápění je parní nízkotlaké WFR a elektrické odporové.

Všechny výše řady vozů byly osazeny tlakovou brzdou soustavy DAKO a kromě vozu Bai byl na všech vozech přídavný ventil DAKO D, který reguluje brzdový účinek podle zatížení. Vozy byly vybaveny instalací pro vlakový rozhlas typu ČSD.

Vozy Ba

Číslování vozů není souvislé, protože byly zaplněny číselné mezery v předchozích řadách. Vůz druhé třídy s deseti oddíly a postranní chodbou. V oddílech je 80 koženkou potažených čalouněných sedadel, na chodbě 8 sklopných. Na jednom představku je záchod a umývárna a na druhém záchod a oddíl pro průvodčího.

Od roku 1959 byly vozy řady Ba vyráběny s rozhlasovou ústřednou, která byla umístěna v jednom z oddílů, vozy byly označeny jako typ 502.1 a 502.2. Postupně byly ústředny z těchto vozů demontovány.

Vozy Bai

Vůz druhé třídy se dvěma velkoprostorovými oddíly s uličkou uprostřed, je určený pro osobní vlaky ve vnitrostátním provozu. Vozů Bai typu 513 bylo v celkem devíti zakázkách vyrobeno 886 kusů inventárních čísel 4-4110 až 4-4995. V roce 1968 bylo započato přeznačení vozů na dvanáctimístné číslo podle UIC: 50 54 20-11 xxx-k (xxx - inventární číslo, k - kontrolní číslice). Inventární čísla byla přidělena od 458 do 999. Zbývající vozy Bai 513 byly označeny 50 54 20-12 xxx-k od inventárního čísla 000 do 112.

Interiér vozu je rozdělen na dva nástupní prostory, dva velkoprostorové oddíly pro cestující, dvě WC, umývárnu a oddíl pro průvodčího. Nástupní prostory jsou osvětleny dvěma žárovkovými svítidly, vytápěny dvěma parními topnicemi. Z nástupních prostor vedou do přilehlých oddílů jednokřídlé otočné dveře. V nástupním prostoru s ruční brzdou jsou dveře do oddílu pro průvodčího a na WC, v nástupním prostoru bez ruční brzdy jsou dveře a WC a do umývárny, v prostoru se nachází skříňka pro hasící přístroj umístěná v čelní stěně.
Bai typ 513
obr.4: vůz Bai typ 513

Oddíly pro cestující oddělené příčkou s jednokřídlými otočnými dveřmi jsou shodné, každý s desti fiktivními oddíly s uspořádáním 2 + 2 čalouněných sedadel, potažených plastickou kůží zeleného odstínu.

Do inventárního čísla 4-4807 je každý podvozek vybaven dynamem s řemenovým pohonem, od čísla 4-4408 byly montována dynama ODI 2,25 kW 60 V s kardanovým náhonem. Neprůběžné táhlo vypružené jednou kuželovou pásovou pružinou zatížení 30 t. Čelo vybavené spodním a horním držákem výložných lamp. 1 hasící přístroj na představku vedle čelních dveří, područky s výklopnými popelníky. Každý fiktivní oddíl větrání kuc kuck se stavěcí pákou s bowdenem. Police trubky průměr 25 mm, výplet silon síly 3 mm, zatížení 100 kg/m čtvereční

Vozy Bac

Vozy druhé třídy s devíti oddíly s postranní chodbou, sedadla v oddílech lze upravit na lůžka. V oddílech je 72 míst k sezení, která lze upravit na 54 lůžek, vždy 3 nad sebou. Na jednom představku je záchod a umývárna, na druhém záchod, oddíl průvodce s umývárnou a oddíl průvodčího.

Vozy BRa

Bufetový vůz s jídelnou, přípravnou jídla, oddílem pro bufetový prodej a čtyřmi oddíly druhé třídy, na jednom představku je ještě umývárna a záchod.

V oddílech je 32 míst k sezení na pevných čalouněných sedadlech potažených koženkou a v jídelně 17 míst k sezení na sklopných čalouněných sedadlech.

Rozdílné parametry

BaBaiBacBRa
Hmotnost39 000 kg34 000 kg39 500 kg41 000 kg
Brzdových válců2122
Druh brzdových zdržídvojčitéjednošpalíkovédvojčitédvojčité
Osvětlenížárovkovéžárovkovézářivkové
Zdroj el. energie2 dynama 48V/2,25 kW2 dynama 48V/2,25 kW2 dynama 48V/2,25 kW2 dynama 48V/3 kW
Řadové označení UIC50 54 20-10(22) xxx-x50 54 20-12 xxx-x51 54 59-10 xxx-x51 54 85-10(50) xxx-x

Prameny: Jindra-Frolík osobní vozy ČSD, Svět železnice ročník V, č. 4 z roku 2006 (číslování vozů), Parostroj přeznačení Bai

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / Pensylvánský podvozek / Vozy řady Ba, Bai, Bac, Bra