Pákoví a tyčoví brzdy Pensylvánského podvozku

Síla vyvolaná brzdovým válcem (obr. 1, poz. 1), umístěným na spodku vozu, je vedena přes mechanický převod (převodnice 2, spojnice převodnic 3, regulační tyč stavěče odlehlosti zdrží 4), který ji zesílí, dále na táhla (obr. 1, poz. 5 a obr. 2, poz. 11), která přivádějí tahovou sílu na pákoví podvozku - převodnici (obr. 2 a 3 - shodné číslování, poz. 6).
mechanický převod brzdy vozu Bai typ 510brzdové zařízení Pensylvánského podvozku
obr.1: mechanický převod brzdy vozu Bai typ 510obr. 2: pákoví a tyčoví podvozku

Pákoví a tyčoví podvozku má převod 1 : 1, protože slouží pouze k rozvodu síly k brzdovým zdržím 4 zavěšeným pomocí závěsů 5 na rámu podvozku. Pomocí dvou převodnic 6 spojených spojnicí 8 jsou oboustranně obrzěna kola přilehlé nápravy. Brzdové rozpory 10 slouží jako vahadlo, které rozvádí sílu od centrálně uložených převodnic na obě kola nápravy. Na odlehlou nápravu je síla přivedena obkročným táhlem 9. Všechna kola jsou oboustranně obrzděna jednošpalíkovými, nebo dvojčtými zdržemi 4.

Při opotřebení jízdního obrysu kol je pomocí soustruhu vytvořen obrys nový. Při soustružení je zmenšen průměr kol a je nutné upravit odlehlost zdrží od kol. Odlehlost zdrží lze na podvozku seřídit přesazením svorníku v otvoru v kulise obkročného táhla 9.

schéma brzdového zařízení Pensylvánského podvozku
obr.3: schéma pákoví a tyčoví brzdy Pensylvánského podvozku

Části rámu podvozku:
1podélník
2příčník
3podélná výztuha
Součásti brzdy:
4dvojčitá zdrž
5závěs zdrže
6převodnice
7závěs převodnice
8spojnice převodnic
9obkročné táhlo
10rozpora zdrží
11táhlo od mechanického převodu

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek Pensylvánský / brzda