Prvotní vypružení a vedení dvojkolí Pensylvánského podvozku

Ložisková skříň

Vozy s Pensylvánskými podvozky provozované Československými státními dráhami (ČSD) byly vystrojeny kluznými ložisky vzor 52, později valivými ložisky 49V pro průměr ložiskového čepu 125 mm a nakonec valivými ložisky 59V pro průměr ložiskového čepu 120 mm.

Nápravové ložisko 49V

Ložisková skříň, dělená vodorovnou rovinou na horní (obr. 1 a 2 - shodné číslování, poz. 1) a spodní díl 2, obsahuje dvojici dvouřadých naklápěcích soudečkových ložisek 4, která jsou na nápravovém čepu upevněna pomocí stahovacích pouzder 5. Na bocích ložiskové skříně jsou osazení 12 pro oboustranné vedení ložiskové skříně rozsochami 10. Dvojice rozsoch je vzájemně spojena rozsochovou sponou 11.

Nápravové ložisko je sestaveno tak, že je nejprve na sedlo opěrného kroužku nápravy za tepla nasunut těsnící kroužek 7. Zadní ložisko 4, nasunuté na ložiskový čep nápravy až k těsnícímu kroužku, je k ložiskovému čepu upevněno pomocí stahovacího pouzdra 5 naraženého pomocí přípravku do mezery mezi vnitřním kroužkem soudečkového ložiska a ložiskovým čepem.
ložisková skříň 49Vdělená ložisková skříň 49V
obr.1: ložisková skříň 49Vobr.2: dělená ložisková skříň 49V

Naražené stahovací pouzdro roztahuje vnitřní ložiskový kroužek a tím zmenšuje radiální vůli v ložisku 4. Pevnost tohoto spoje lze určit podle zmenšení radiální vůle ložiska. Po vložení distančního kroužku 8 je obdobným způsobem jako zadní upevněno i přední valivé ložisko a celek je zajištěn přišroubováním koncové desky 6.

Na sestavenou dvojici ložisek je nejprve nasazena horní část ložiskové skříně 1 i se spojovacími šrouby 9, na které je následně nasunuta a maticemi upevněna spodní část ložiskové skříně 2. Nakonec je přišroubováno víko ložiska 3.

Jho

Typickým znakem Pensylvánského podvozku jsou jha (říkalo jim též labutí krky - obr. 5 poz. 1), vyrobená ze dvou spojených plechů tloušťky 30 mm (obr. 3 a 4 poz. 1). Jha, opatřená na svých koncích přišroubovanými patkami 5, jsou nasunuta do osazení na horní straně ložiskových skříní 4 a spojují tak nápravy podvozku. Na každém jhu jsou přišroubovány dva dolní talíře pružin prvotního vypružení 7, které vedou pomocí výstupků pružiny v podélném i příčném směru. Pružiny prvotního vypružení 2 pružně oddělují jha od rámu podvozku 3.
jho Pensylvánského podvozkupatka jha
obr.3: uložení pružiny na jhoobr.4: patka jha

Při změně výšky podvozku, například při ochabnutí pružin, nebo při úpravě jízdního obrysu kol soustružením je nutné podvozek výškově stavět, aby byla dodržena předepsaná výška nárazníků vozu nad temenem kolejnice. Výškové stavění Pensylvánského podvozku je prováděno vkládáním podložek 6 mezi ložiskovou skřín patku jha.

Jha, umístěná nevypruženě na ložiskových skříních, zvětšují hmotnost neodpružených částí podvozku. Tuto skutečnost vyvažují výhody použití jha:

jho
obr.5: jha - labutí krky

Prvotní vypružení

Dvojkolí jsou na obou stranách podvozku svázána jhy (obr. 5 poz. 1) uloženými nevypruženě na horních stranách ložiskových skříní. Na jha je pomocí čtyř sad šroubovitých válcových pružin 2, zajišťujících prvotní vypružení podvozku, uložen rám podvozku 3. Sadu pružin tvoří větší vnější pružina s průměrem pružinového drátu 35 mm a vnějším průměrem 270 mm a druhá menší pružina umístěná uvnitř větší pružiny.

K uložení pružiny na jho slouží dolní talíř pružiny 5, upevněný šroubem M 24 x 200 4 ke jhu. Rám podvozku má pro uložení na pružiny prvotního vypružení přivařeny podélníkům horní opěry pružin 6, které stejně jako dolní talíře pružin vedou vnitřní i vnější pružinu prvotního vypružení ve vodorovné rovině.

Vedení dvojkolí

Ložisková skřín je vůči rámu podvozku vedena v podélném i příčném směru dvojicí rozsoch (obr. 2 poz. 10 a obr. 5 poz. 7) vytvořených v bočnicích rámu podvozku. Dvojice rozsoch je spojena rozsochovou sponou (obr. 2, poz. 11 a obr. 5, poz. 8), která zajišťuje rozložení podélného zatížení na obě rozsochy. V místech, kde se osazení ložiskových skříní (obr. 2 poz. 12), uzpůsobené pro oboustranné vedení, stýká s rozsochami, jsou k rozsochám přišroubovány ocelové vodící příložky (obr. 4, poz. 8 a obr. 5, poz. 9).
vedení dvojkolí
obr.6: vedení dvojkolí

Parametry vedení dvojkolí

Ve vedení dvojkolí Pensylvánského podvozku jsou zachovány pouze minimální vůle nutné k pro spolehlivý pohyb ložiskové skříně v rozsochách ve svislém směru. Jmenovitá příčná vůle y mezi osazením ložiskové skříně (obr. 6 poz. 1) a vodící příložkou rozsochy 3 je 2 mm (celková příčná vůle v rozsochách je tedy 2 x 2 mm). Podélná vůle x mezi boky ložiskové skříně a vodící příložkou je pouze 0,5 mm (celková podélná vůle vedení 2 x 0,5 mm)

Pro bezpečné vedení ložiskových skříní musí vodící příložky, přišroubované dvojicí šroubů M16 k rozsochám 2, vyhovovat předepsaným rozměrům v podélném (a = 19,5 mm) a příčném (b = 90 mm) směru. Vzdálenost vodících příložek rozsoch (mezera pro ložiskovou skříň) je 271 mm.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek Pensylvánský / prvotní vypružení