Uložení skříně vozů na Pensylvánský podvozek

Hlavní příčník skříně vozu (obr. 4, poz. 9) je na kolébku podvozku (obr. 1 poz. 1) otočně uložen pomocí kulové torny (spodní díl 2, 3 a 4) a dvojice odpružených kluznic 8. Torna slouží k přenosu většiny hmotnosti skříně vozu na podvozek a přenáší rovněž podélné a příčné síly vznikající mezi skříní vozu podvozkem. Torna umožňuje natáčení podvozků v oblouku a potřebné náklony vozové skříně vůči kolébce podvozku. Kluznice slouží ke stabilzaci vozové skříně a tím i přenosu malé části hmotnosi skříně vozu a svislých sil, vznikajících za jízdy mezi vozovou skříní a podvozkem.
uložení skříně vozu na kolébcehorní těleso torny
obr.1: uložení skříně vozu na kolébceobr.2: horní těleso torny s nicohlavem

Konstrukce torny

Spodní těleso torny (obr. 1, 2, 3 a 4, poz. 2 - shodné číslování) je přišroubováno pomocí čtyř šroubů M 24 x 60 a korunkových matic se závlačkami k lemu vytvořenému prodloužením plechu horní strany kolébky 1. Ke spodnímu tělesu torny je upevněna olejová nádržka 4, která zabraňuje úniku oleje z torny a chrání tornu před vniknutím prachu. Na vnitřní hlazenou kulovou plochu spodního tělesa torny je uložena kluzná vložka 3.

Horní těleso torny 5 je přišroubováno (obdobně jako spodní těleso) k lemu vytvořenému prodloužením plechu spodní strany hlavního příčníku spodku skříně vozu 9. Do obdélníkového utvoru v horním tělesu torny je nasunut nicohlav 6 a následně zajištěn pootočením (patrné na obr. 2). Po uložení horního tělesa torny 5 na kluznou vložku 3 je celek torny po prosunutí nicohlavu otvorem ve spodním tělesu torny a kolébky zajištěn klínem 7.
kulová torna pensylvánského podvozkumazání torny a kluznic
obr.3: kulová tornaobr.4: mazání torny a kluznic

Mazání torny a kluznic zajišťují maznice upevněné v bočnicích vozu, případně v hlavním podélníku představku. Olej z maznic je nasáván knoty, které jsou vedeny potrubím o průřezu 3/8″ (obr. 4 poz. 10) do stoliček kluznic 11 a do torny.

Konstrukce odpružené kluznice

Pružící mechanismus odpružených kluznic je uložen v dutině na vyvýšených koncích kolébky (obr. 5 poz. 6).
odpružená kluznice Pensylvánského podvozku
obr.5: odpružená postranní kluznice
Do dutiny kolébky je zalisována vložka kluznice 4, která vede odpruženou část kluznice 1 ve vodorovné rovině.

Šroubovitá válcová pružina 3 je vedena talířem 5. U některých řad vozů je v odpružených kluznicích pro zvýšení tuhosti řazena ještě jedna meší pružina uvnitř pružiny 3.

O protikus na hlavním příčníku spodku skříně vozu se opírá příložka 2, která je vystavena silnému tření a z toho důvodu ji lze snadno vyměnit demontáží dvou šroubů.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek Pensylvánský / uložení skříně