Podvozky osobních vozů
Gp 200
Görlitz
VÚKV
SGP VS RIC
SGP 300 a SF 300
8-833.0
Pensylvánský
Rybák
Tatra
Minden-Deutz
Středoevropského typu
4ANc
Fiat