Brzda podvozku SGP VS RIC

Podvozky SGP VS RIC jsou vybaveny kotoučovou tlakovou brzdou (cca 70% brzdného výkonu), která je z důvodu čistění a zdsnění jízdní plochy kol doplněna špalíkovou brzdou, která zajišťuje cca 30% brzdného výkonu. Vždy jeden podvozek vozu je vybaven ruční brzdou. Podvozek je připraven k zabudování magnetické kolejnicové brzdy.

Kotoučová brzda

Na každé nápravě jsou nalisovány dva brzdové kotouče (obr. 1, poz. 2) z šedé litiny o průměru 640 mm a šířce 110 mm. Oba brzdové kotouče na jedné nápravě ovládá jeden brzdový válec 1 o průměru 10″. Síla z brzdového válce je na čelisti 3 sousedního kotouče přenášena pomocí tyčí 4.
brzda podvozku SGP VS RIC
obr.1: kotoučová brzda
brzdová jednotka špalíkové brzdy podvozku SGP VS RIC
obr.2: špalíková brzda

Špalíková brzda

Každé kolo podvozku je jednostranně brzděno špalíkovou brzdovou jednotkou. Jednoduchá zdrž (obr. 2, poz. 2) je přímo spojena s pístem brzdového válce 1.

Ruční brzda

Kolo ruční brzdy je pomocí hřídelí, ozubených kol a kardanové hřídele spojeno s přilehlým podvozkem, kde je pomocí řetězového převodu poháněna předepjatá zkrutná pružina, přes kterou je síla přenášena pomocí bowdenů k mechanickým převodům kotoučové brzdy na obou nápravách podvozku.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek SGP VS RIC / brzda