Druhotné vypružení a uložení skříně vozu na podvozku SGP VS - RIC

Podvozek SGP VS - RIC má druhotné vypružení kolébkové koncepce, hlavní díly konstrukčního uzlu druhotného vypružení jsou na obrázku 1, 2, 3 a 4 (číslování je shodné):

Celek druhotného vypružení je na podélníky rámu podvozku 5 zavěšen čtyřmi závěsy nosiče druhotného vypružení 4. Pravý i levý nosič pružin 3 je zavěšen vždy dvojicí hraníkových závěsů.
řez druhotným vypružením podvozku SGP VS RIC
obr.1: řez druhotným vypružením

Na každém nosiči 3 jsou uloženy dvě sady pružin druhotného vypružení 2. Sada zahrnuje dvě šroubovité válcové pružiny, větší vnější pružinu a menší paralelně řazenou pružinu s opačným smyslem vinutí, umístěnou v dutině větší (patrné na obr. 2). Kolébka 1 je uložena na čtyřech sadách pružin druhotného vypružení, uložených na dvou nosičích pružin druhotného vypružení. Svislé kmitání pružin 2 je tlumeno hydraulickými teleskopickými tlumiči 10 řazenými mezi rám podvozku a kolébku.

Příčné vypružení a podélné vedení kolébky

Prostor pro příčné vypružení kolébky vůči rámu podvozku je 2 x 35 mm. Prostor vymezují vypružené narážky (obr. 3, poz. 15) umístěné ve výřezu v příčníku rámu podvozku 6 (na straně blíže středu vozu), do kterého zapadá trn 14, spuštěný ze spodku skříně vozu. Posledních 13 mm příčné výchylky je odpruženo narážkami. Příčná vůle je proměnlivá v závislosti na natočení podvozku v oblouku. V oblouku o poloměru 250 m je na vnější straně oblouku zvětšena příčná vůle na 50 mm, na vnitřní straně oblouku je naopak snížena na 20 mm.
druhotné vypružení podvozku SGP VS RICdruhotné vypružení podvozku SGP VS RIC
obr.2: druhotného vypruženíobr.3: druhotné vypružení

Jako pružící prvek příčného vypružení slouží svislé závěsy nosiče pružin 4, při jejichž vychýlení vzniká vratná síla obdobně jako při napínání pružiny. Příčné kmitání kolébky je tlumeno hydraulickým tlumičem (obr. 3 poz. 16) řazeným mezi příčník rámu podvozku 6 a kolébku 1.

V podélném směru je kolébka vůči rámu podvozku vedena dvojicí podélných diagonálně umístěných táhel 11 ve tvaru ojnice. Jako pružící prvek podélného vypružení podvozku slouží pryžové uložení podélných táhel.
trn pro vymezení vůle příčného vypružení SGP VS RIC
obr.4: trn pro vymezení vůle příčného vypružení

Závěs nosiče pružin druhotného vypružení - obr. 5 a 6

Táhlo závěsu 1, je zavěšeno na horní pásnici rámu podvozku 9. Na závitové části táhla závěsu je našroubována matice s břitem 7, která kromě nesení zavěšené hmotnosti slouží rovněž k výškovému stavění podvozku. Příčný výkyv závěsu usnadňuje podélně orientovaný oblý břit matice 7, který se při příčném výkyvu odvaluje v oblém zářezu sedlové desky 8 umístěné v lůžku přivařeném k horní pásnici podélníku rámu podvozku 9. K táhlu 1 a nosiči pružin druhotného vypržení 2 jsou pomocí svorníků 3 upevněna sedla hraníků 4, která jsou spojena hraníky 5. Závěs je silně dynamicky namáhaná část podvozku, proto jsou z bezpečnostních důvodů konstruovány nouzové závěsy pružin. Při přerušení závěsu je nosič pružin druhotného vypružení nesen nouzovým závěsem 6.
závěs nosiče prvotního vypružení podvozku SGP VS RICbřitové uložení závěsu nosiče pružin podvozku SGP VS RIC
obr.5: závěs nosiče prvotního vypruženíobr.6: břitové uložení závěsu

Uložení skříně vozu na podvozek

Hlavní příčník skříně vozu (obr. 7, poz. 3) je na kolébku podvozku 4 uložen pomocí dvojice neodpružených kluznic 1 a otočného čepu 2. Hmotnost vozu spočívá na kluznicích, které jsou z důvodu snížení tření při otáčení podvozku kolem svislé osy otočného čepu uloženy v olejové lázni.
uložení skříně vozu na podvozek SGP VS RIC
obr.7: uložení skříně vozu na podvozek

Otočný čep 2 přišroubovaný k příčníku skříně vozu 3 prochází otvorem v kolébce, který je z důvodu absorbování vibrací vypouzdřen kompozitní - pryžokovovou pružinou (obr. 1, poz. 13).

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / SGP VS - RIC / druhotné vypružení