Vedení a vypružení ložiskové skříně podvozku SGP VS - RIC

Prvotní vypružení (vypružení rámu podvozku) zajišťují čtyři dvojice šroubovitých válcových pružin (obr. 1 a 2, poz. 5 - shodné číslování) řazené mezi rám podvozku 1 a konzoly ložiskových skříní 8. Mezi pružinu prvotního vypružení a rám podvozku je vložena pryžová podložka tloušťky 25 mm 3. Prvotní vypružení je tlumeno hydraulickými tlumiči 10 řazenými mezi rám podvozku a ložiskovou skříň.

Ložisková skříň je vůči rámu podvozku v podélném i příčném směru vedena bez vůlí dvojicí trnů 2, přivařených ke spodní pásnici podélníku rámu podvozku. Pro vytvoření bezúdržbové kluzné dvojice jsou vodící trny opatřeny plastovými pouzdry 6, která jsou vedena hlazeným povrchem vnitřku ocelových vodících pouzder 7. Vodící dvojice je mazána pomocí mazacích drážek. Vedení dvojkolí je chráněno ochrannou trubkou 4 a utěsněno vlnovcem 9.
řez vedením dvojkolí SGP VS - RICprvotní vypružení a vedení dvojkolí podvozku SGP VS - RIC
obr.1: řez vedením dvojkolíobr.2: prvotní vypružení a vedení dvojkolí

Konstrukční uzel vedení dvojkolí, uzavřený vodícím pouzdrem 7 a ochrannou trubkou 4, je vložen do otvorů v kontzolách ložiskových skříní 8. Při vyvazování dvojkolí není nutné konstrukční uzel vedení dvojkolí rozebrat (provádí se pouze při větších předepsaných kontrolách), vodící pouzdro je s ochrannou trubkou při vyvazování spojeno upínacími šrouby a celek vytažen z konzol ložiskových skříní 8. Záchytky 12 zajistí nesení ložiskových skříní při zvedání celého vozu pomocí zvedáků.

Ložisková skříň vyrobená z ocelolitiny obsahuje v závislosti na zatížení a požadovaném počtu kilometrů jedno válečkové ložisko typu WJ 120 x 240 a WJP 120 x 240.

Na každé nápravě je instalován jeden nápravový uzemňovač FROST 11, který pomocí grafitových kartáčů vodivě spojuje čelo nápravy přímo s rámem podvozku a přemostí tak průtok zpětného elektického proudu přes nápravová ložiska.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / SGP VS - RIC / prvotní vypružení