Rám podvozku SGP VS RIC

Rám podvozku SGP VS RIC je svařený z ocelových nosníků do tuhé uzavřené konstrukce.

Nosníky Rámu

Podélníky

Podélníky (obr. 2, 3 a 4 pozice 1 - shodné číslování) jsou svařeny z ocelových plechů do do uzavřeného skříňového profilu (obr. 1B). V průřezu je podélník složen z horní pásnice (obr. 1, poz. 1), dolní pásnice 2 a dvou stojin 3.
uzavřené profilypodélná výztuha podvozku SGP VS RIC
obr.1: řez skříňovými profily nosníkůobr.2: podélná výztuha
Průřez podélníků je směrem od středu podvozku zmenšován v závislosti na velikosti uvažovaného zatížení v daném místě. Od místa uložení pružin prvotního vypružení (od místa zatížení skříní vozu první opora rámu podvozku vůči kolejnici) směrem k čelníkům 4 se zmenšuje výška podélníků - klesá horní pásnice, patrné na obr. 2.

Příčníky a čelníky

Dvojice příčníků (obr. 2 a 3 pozice 2) je svařena z ocelových plechů do skříňového profilu (obr. 1B). Provedení a umístění příčníků je dáno umístěním kolébky a závěsů druhotného vypružení. Výřez v příčníku (obr. 3, poz. 12), umístěném blíže ke středu vozu, slouží v součinnosti s trnem spuštěným ze spodku vozu k vymezení vůle pro příčné vypružení.

Konstrukce rámu je uzavřena dvojicí čelníků 4, které splývají s podélníky v jeden celek, mají proto profil obdobný jako podélníky (obr. 1B).
rám podvozku SGP VS RIC
obr.3: rám podvozku SGP VS

Podélné výztuhy

Podélné výztuhy 3 jsou tvořeny z lisovaného „U“ profilu, který je ve spodní části uzavřen přivařeným plechem (obr. 1A). Podélné výtuhy jsou prohnuté (patrné na obr. 2) z důvodu umístění brzdových kotoučů, které zasahují až do dutiny „U“ profilů (v místě kotoučů spodní krycí plech chybí).

Konstrukční uzly vázané k rámu

Prvotní vypružení

Ke spodní pásnici podélníků jsou přivařeny vodící trny prvotního vypružení (obr. 2. poz. T). Rám podvozku je spodními pásnicemi podélníků uložen na pružinách prvotního vypružení. Pryžové podložky pružin jsou ve správné poloze drženy výstupky (obr. 4 poz. 15). Konzola 7 váže ke stojině podélníku kapalinový tlumič prvotního vypružení. Záchytky dvojkolí jsou přišroubovány ke konzolám 14 přivařeným ke spodní pásnici podélníků.
rám podvozku SGP VS RIC
obr.4: podvozek SGP VS

Druhotné vypružení

Rám podvozku je uzpůsoben k zavěšení a vedení druhotného vypružení. Závěsy nosiče pružin jsou kyvně zavěšené na horní pásnici podélníku a procházejí otvorem skrz podélník. K horní pásnici podélníků jsou přivařena lůžka 5 pro uložení opěrné desky závěsu. Pro nouzové závěsy druhotného vypružení jsou ke spodní pásnici podélníků přivařeny konzoly 13. K vnějším stojinám podélníku jsou vázána podélná táhla vedení kolébky pomocí konzol 6 a svislé tlumiče druhotného vypružení pomocí konzol 8. Příčný tlumič druhotného vypružení je vázán příčníku pomocí konzoly (obr. 3, poz. 11).

Brzda

Konzola (obr. 2, poz. B) slouží k upevnění brzdové jednotky špalíkové brzdy a trámců magnetické kolejnicové brzdy. Na obr. 3 jsou patrné konzoly k zavěšení čelistí kotoučové brzdy 10 a k zavěšení brzdových špalíků. 9

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozek SGP VS RIC / rám