Plochá torna

Plochá torna se používá u podvozků osobních vozů kolébkového uspořádání, kde tvoří vazbu mezi hlavním příčníkem skříně vozu a kolébkou podvozku. Protože umožňuje pouze minimální náklon vozové skříně vůči kolébce podvozku, musí žádoucí pohyby rámu podvozku vůči skříni vozu zajistit druhotné vypružení, jak je možné vidět na animaci.
plochá torna
obr.1: plochá torna podvozku Görlitz V
  1. Spodní část ploché torny

  2. Horní část ploché torny

  3. Nicohlav

  4. Postranní kluznice na kolébce podvozku

  5. Deska - protikus postranní kluznice

  6. Kolébka

  7. Hlavní příčník spodku skříně vozu

Plochá torna přenáší převážnou část hmotnosti skříně vozu, všechny podélné a příčné síly mezi skříní vozu a podvozkem, proto je mezi její horní a spodní část vložena samomazná vložka. Součástí uložení skříně plochou tornou jsou dvě postranní kluznice, které přenáší pouze malu část hmotnosti vozové skříně a slouží ke stabilizaci vozové skříně při naklonění v oblouku, kde odlehčí torně.

Neodpružené kluznice mají jen pojistnou funkci, nejsou dimenzovány pro přenos velkých sil, proto musí být mezi kluznicemi na kolébce podvozku a odpovídajících plochách na hlavním příčníku spodku skříně vozu ponechána vůle v součtu vůlí obou kluznic 2 - 6 mm.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / uložení skříně na podvozek / plochá torna

Valid HTML 4.0 Transitional