Vedení dvojkolí pasy

Vodící pas je vodorovný pružný nosník měkký při ohýbání ve svislém směru (neměmí tak tuhost pružin svislého vypružení) a tuhý ve vodorovné rovině, který spojuje ložiskovou skříň s rámem podvozku. Vodící pasy nevykazují žádné tření, netrpí proto provozním opotřebením, ale je nutné pro vyšší rychlosti řadit do uzlu prvotního vypružení teleskopické třecí tlumiče.
vodící pas podvozku MD 36vodící pas podvozku MD 52
obr.1: podvozek MD 36obr.2: podvozek MD 52

Ocelové vodící pasy podvozků Minden-Deutz

Podvozek MD 36 (na obr. 1), vyvinutý na začátku 50. let 20. století, používal vodící pasy z pružinové oceli umístěné souměrně po obou stranách ložiskové skříně. Z důvodů podélné dilatace je jedna konzola na rámu podvozku provedena jako ohebná. Modernější podvozek MD 52 má dvojici ocelových vodících pasů vedenou jednostranně nad sebou (obr. 2).

Laminátové vodící pasy

Použití laminátových pásů (pasnice) si vyžádala bezpečnostní hlediska. Narozdíl od kovových pásů laminátové pásy při vzniku povrchové trhliny tuto rozvedou do řady menších trhlin a dále se nešíří.
vodící pas podvozku Görlitz VIvodící pas podvozku GP 200
obr.3: podvozek Görlitz VIobr.4: podvozek GP 200

Laminátovými vodícími pasy jsou vybaveny podvozky podvozek Görlitz VI (obr. 3) a GP 200 (obr. 4) Na každé ložiskové skříni je k jedné patce ložiskové skříně (obr. 3 poz. 2) upevněna pasnice 1. Druhý konec pasnice je upevněn k pevné konzole na podélníku rámu podvozku 3. Styčné plochy pasnic i ploch protilehlých jsou zakončeny příčným drážkováním, celek je sevřen pomocí šroubů.

Dělěná ložisková skříň

Konstrukce vedení dvojkolí vodícími pasy byla záhy po uvedení do provozu vylepšena konstrukcí dělené ložiskové skříně. Dělená ložisková skříň umožňuje vyvázat dvojkolí bez demontáže prvotního vypružení a vedení dvojkolí (seřízení rovnoběžnosti dvojkolí s vedením pasy vyžaduje přípravky). Ložisková skříň se skládá ze tří částí. Válcové pouzdro (obr. 5 poz. 3) je sevřeno dvoudílnou objímkou (horní část poz. 1, spodní část poz. 2). Objímka je stažena šrouby, styčné plochy horní a spodní části jsou opatřeny drážkováním. Těsnost ložiskové skříně zajišťuje víko 6.
prvotní vypružení
obr.5: dělená ložisková skříň podvozku GP 200

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / vedení dvojkolí / vodící pásy