Vedení dvojkolí svislými čepy (trny)

K podélníku rámu podvozku (k jeho dolní pásnici) jsou upevněny po obou stranách každé ložiskové skříně dva svislé trny (obr. 1 poz. 1), které procházejí patkami ložiskových skříní 2. Mezi vodícími trny a patkami ložiskových skříní je vytvořeno třecí uložení, které vede a ložiskvé skříně v podélném a příčném směru a svým třením tlumí dynamické rázy vznikající v pružinách prvotního vypružení. Vodící trny jsou vylepšená varianta rozsochocého vedení, které je oproti rozsochám bez vůlí s přesnějším vedením dvojkolí a se zvolenou tuhostí podélného a příčného vypružení ložiskových skříní vůči rámu podvozku.
vodící trnposun trnu
obr.1: trn vedení dvojkolí podvozku Görlitz Vobr.2: vyosení trnu podvozku Görlitz Va

Vedení dvojkolí podvozků Görlitz

Na obrázku 1 je vedení dvojkolí podvozku Görlitz V, které využívá jako tlumící prvek válcové pouzdro z tvrzené tkaniny 6 upevněné k vodícínu trnu, které tlumí kmity prvotního vypružení třením o ocelové pouzdro 5 zalisované v otvotu konzoly ložiskové skříně 2. Jako tlumící prvek slouží rovněž pryžová podložka 3 přitlačená k patce ložiskové skříně vodícím kroužkem pružiny 4.

Nedostatkem vedení dvojkolí podvozku Görlitz V bylo rychlé opotřebení vodícího pouzdra 6 a následné vytvoření nežádoucí vůle ve vedení dvojkolí vedoucí k nestabilnímu chodu podvozku ve vyšších rychlostech. Výrobce na tento nedostatek reagoval konstrukční úpravou, která spočívala ve vyosení vodícího trnu (obr. 2 poz. 1) vůči vodící misce pružiny prvotního vypružení (obr. 2 poz. 2) o 12 mm šikmo vedené pružiny pak tlačí ložiskovou skříň na vodící trn a zachovají funkci třecí dvojice i při opotřebovaném vodícím pouzdru.

Vedení dvojkolí podvozků VÚKV

Vodící trn (obr. 3 poz. 2) je obepínán pryžovým prstencem 6 uzavřeným v ocelovém pouzdru 7, které je k patce ložiskové skříně 4 přitlačeno pružinou prvotního vypružení 5. Pouzdro (obr. 4) je tvořeno dvěma snýtovanými ocelovými miskami. Původní koncepce provedení pryžového prstence (obr. 3 poz. 6 a obr. 4 provedení B) byla založena na tom, že při menším pohybu ložiskové skříně vůči trnu bude předepjatý prstenec pouze deformován bez prokluzu vůči trnu. K prokluzu pryžového prstence po vodícím trnu mělo dojít při větším vzájemném pohybu ložiskové skříně a trnu.
vodící trnpouzdro
obr.3: trn vedení dvojkolí podvozku VÚKV typ 802obr.4: pouzdro vodícího prstence
V praxi docházelo k rychlému opotřebení pryžového prstence a proto byly dovnitř prstence zavulkanizovány tři plechové kruhové pásy a styčná plocha prstence s trnem byla vybavena třídílným silikonovým pouzdrem, které po přitlačení pryžovým prstencem svým třením o trn spolehlivě tlumí a vede svislé pohyby ložiskové skříně vůči rámu podvozku (obr. 4 provedení A).

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / vedení dvojkolí / vodící trny