Vlnivý pohyb dvojkolí

Dvojkolí má v kolejovém kanálu vůli 11 mm. Pohyb dvojkolí v přímé koleji lze zjednodušeně znázornit jako pohyb dvou spojených kuželů, které se odvalují po rovnoběžných přímkách. Při vychýlení dvojkolí na jednu stranu rámci vůle se budou kola téhož dvojkolí odvalovat po dotykových kružnicích různých poloměrů a dvojkolí bude vráceno zpět do osy koleje.

sinusový pohyb dvojkolí

Dvojkolí koná vlnivý pohyb sinusového průběhu s amplitudou (vzdálenost největší výchylky středu nápravy od osy koleje) přibližně 5 mm a periodou mezi 10 a 20 m.


vagony. cz / pojezdy / dvojkolí / kola / jízdní obrys

Valid HTML 4.0 Transitional