dvojkolí nadpis

Dvojkolí kolejových vozidel

Dvojkolí kolejových vozidel zajišťuje nesení a vedení kolejového vozidla kolejí. Skládá z nápravy a dvojice kol, která jsou na nápravu lisována za studena. Síla, kterou je kolo lisováno na nápravu, je v průběhu lisování zaznamenávána a záznam slouží ke kontole pevnosti lisovaného spoje. Nalisování zabezpečuje stálý rozchod kol, měřen je rovněž elektrický odpor mezi koly nápravy. Za součást nápravy počítáme rovněž osové zajištění nápravových ložisek (matice, desky) a brzdové kotouče. K dvojkolí mohou být připojeny součásti pohonu generátoru, součásti brzdy (odstředivý regulátor, protismyk).

Měřené veličiny dvojkolí:

Styčná kružnice

V místě kde svislá rovina, vedená ve vzdálenosti 70 mm rovnoběžně s vnitřní čelní plochou kola, protíná jízdní plochu kola, se nachází důležité místo kola, takzvaná styčná kružnice, po které se kolo odvaluje po temeni kolejnice a průměr styčné kružnice je rovněž průměrem kola. Vzdálenost styčných kružnic dvojkolí je závislá na rozchodu koleje. Pro normální rozchod koleje 1435 mm je vzdálenost styčných kružnic 1500 mm.
měřené veličiny dvojkolí
obr.1: měřené veličiny dvojkolí

Rozkolí

Rozkolí je vzdálenost vnitřních čelních
rozkolka
obr.2: rozkolka
ploch kol (obručí nebo věnců celistvých kol). Rozkolí, jehož jmenovitá hodnota pro normální rozchod hodnotu je 1360 mm, je měřeno pomocí takzvané rozkolky, která připomíná mikrometr na dlouhé tyči (obr. 2). S ohledem na průjezd výhybkami a křižovatkami je v provozu u kol o průměru větším než 840 mm tolerovaná míra rozkolí 1360±3 mm.

Pomocí měření rozkolí lze detekovat nadměrně ohnutou nápravu nebo zborcení profilu kola, například přehřátím od brzdění špalíkovou brzdou. V těchto případech se posuzuje rozdíl tří měření rozkolí jedné nápravy, pravidelně rozmístěných po obvodu kol po 120°. Měření rozkolí pro detekování ohnutí nápravy nebo deformaci profilu kola u dvojkolí, které je zavázano na vozidle, je nutné provádět na úrovni temene kolejnice a při dalším měření s vozidlem popojet a měřit opět na úrovni temene kolejnice, protože rozdíl měření na jednom místě kola avšak při různém natočení kola může vlivem prohnutí nápravy od zatížení vozidlem čint několik milimetrů a měření by tak bylo znehodnoceno.

Rozchod dvojkolí

Rozchod dvojkolí je vzdálenost pomyslných kružnic s poloměrem o 10 mm větším než příslušná styčná kružnice ležících na jízdních plochách kol nápravy (obr. 1). Největší přípustná míra rozchodu dvojkolí 1426 mm může vlivem opotřebení okolku kol o průměru větším než 840 mm klesnout až na 1410 mm.

Rozchod koleje

Rozchod koleje je vzdálenost vnitřních boků hlav kolejnic koleje měřená u širokopatních hlavových kolejnic v hloubce 14 mm pod rovinou dotýkající se temene kolejnic.
rozchod koleje
obr.3: rozchod koleje

Popis částí dvojkolí:

vagony. cz / pojezdy / dvojkolí