Brzda podvozku VÚKV typ 8-802

Podvozek je osazen špalíkovou brzdou, dvojkolí jsou oboustranně obrzděna dvojčitými zdržemi. Schéma mechaniské části brzdy je na obrázku 1.

Pákoví a tyčoví pojezdu

Na vahadlo (obr. 1 poz. 2), které rozděluje brzdnou sílu na levou a pravou stranu podvozku, je pomocí táhla (obr. 1 poz. 1) přivedena tahová brzdící síla z brzdového válce, která je pomocí převodnic (obr. 1 a 2 poz. 3) a jejich spojnic (obr. 1 a 2 poz. 4) rozvedena na obě strany dvojkolí blíže středu vozu a pomocí spojovacích táhel s kulisou (obr. 1 a 2 poz. 9) je vedena na dvojkolí dále středu vozu.
obr.1: pákoví a tyčoví podvozku
Táhlo má v kulise (obr. 1 poz. 10) na straně dále od středu vozu tři otvory, kde lze přesazováním svorníku zkrátit tyčoví pojezdu po soustružení kol na nový opravárenský rozměr, kdy již ke stavění odlehlosti zdrží (obr. 1 poz. 5) od kol nestačí automatický stavěč. Vnější brzdové zdrže (dvojčité, na obr 1 není pro přehlednost kreslena horní botka), upevněné na rozpoře (obr. 1 a 2 poz. 13), jsou pomocí závěsek (obr. 1 a 2 poz. 6) zavěšeny na podélníku rámu podvozku (obr. 1 a 2 poz. 7), vnitřní zdrže na příčníku (obr. 1 a 2 poz. 8). Při porušení závěsu je brzdová rozpora nouzově nesena záchytkou (obr. 2 poz. 14).
obr.2: převodnice
Vzhledem k tomu, že rám podvozku nemá čelníky, je konec táhloví podvozku ukotven v kotevníku (obr. 3 poz. 4) tvořeném vahadlem umístěném na osasení pro otočný čep 2 uložení skříně na kolébce 1 (kolébka je rovněž na obr 1 a 2 poz. 12). Zajímavostí je, že táhla od poslední převodnice ke kotevníku jsou vedena skrz příčník a dále ojnicemi 3 ke kotevníku.
obr.3: kotevník

Brzdová zdrž

Podvozky jsou vybaveny dvojčitými brzdovými zdržemi zavěšenými pomocí závěsů (obr. 4 poz. 5) na příčnících a podélnících (na obr. 4) rámu podvozku.
obr.4: brzdová zdrž
Závěsy jsou orientovány šikmo, aby zdrže po odvětrání tlaku z brzdového válce dík vlastní hmotnosti samočinně odlehly od kol. Brzdové zdrže jsou svými vahadly 1 upevněny na rozporách 3, které udržují správnou rozteč protilehlých zdrží. V botkách 2, upevněných pomocí svorníků na vahadle, jsou pomocí klínů upevněny litinové brzdové špalíky 4 délky 250 mm. Vyrovnávací pero 6 udržuje správné nastavení polohy botek ve vahadle.

  1. vahadlo zdrže

  2. botka zdrže

  3. rozpora

  4. brzdový špalík

  5. závěska brzdové zdrže

  6. vyrovnávací pero

Přídavná zařízení brzdy

Vozy Aam, Bam, BRam určené pro mezinárodní rychlík Vindobona byly vybaveny rychlíkovou brzdou DAKO. Jejich podvozky jsou na každé nápravě z jednoho čela ložiskové skříně vybaveny protismykovými regulátory DAKO F a vůz je vybaven jedním odstředivým regulátorem DAKO K, umístěným na ložisku nápravy.

vagony.cz / pojezdy / podvozky / podvozky VÚKV / typ 8-802 / brzda