Rám podvozku VÚKV typ 8-802

Poddajný rám

Ve Výzkumném ústavu kolejových vozidel na počátku šedesátých let dvacátého století směřoval vývoj k použití podvozků s poddajným rámem. Poddajný rám podvozku je schopný se přizpůsobovat svojí pružnou deformací křížovým propadům koleje (křížové výškové rozdíly v místech uložení rámu na nápravová ložiska) tak, aby změny kolových tlaků byly zanedbatelné.

Konstrukce rámu

Rám podvozku je složen ze dvou půlrámů tvaru T (na obr. 1 barevně odlišené) na dvou místech vzájemně spojených pomocí čepů kolubů (obr. 1 a řez A-A poz. 3). Spojnice kloubů tvoří osu (obr. 1 osa x), okolo které se mohou v malém rozsahu půlrámy vůči sobě natáčet. Vlastní kloub (řez A-A) je tvořen silentblokem 9, který pružně oděluje konec příčníku jednoho půlrámu (v řezu A-A ten tmavší) od konzoly podélníku (světlejší rám). Matice čepu kloubu upevňuje vnitřní prstenec silentbloku ke konzole podélníku pomocí vložky 10. Každý půlrám se skládá z podélníku 1 a příčníku 2 svařených ze skříňových profilů. Na koncích podélníků jsou přivařeny nosiče brzdových rozpor ve tvaru příčně orientované trubky na které jsou přivařeny konzoly 7 s otvory pro svorník.
rám 802
obr.1: rám

V podélnících rámu jsou otvory k upevnění trnů vedení dvojkolí 4 a závěsů druhotného vypružení 5. Na podélníku je ještě konzola pro tlumič svislých pohybů kolébky vůči rámu podvozku 6. K příčníku jsou pomocí konzol 8 vázány ojnice pružného táhla vedení kolébky a tlumiče příčných pohybů kolébky vůči rámu podvozku.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozky VÚKV / typ 8-802 / rám