Uložení skříně vozu na podvozek VÚKV typ 8-807.8

Na rámu podvozku je skříň vozu zavěšena čtyřmi svislými závěsy, z nichž dva jsou pro dosažení staticky určitého tříbodového uložení příčně provahadlovány. K podélníkům spodku skříně vozu jsou přivařeny konzoly 13, ke kterým jsou svislé závěsy upevněny.
závěs rámuzávěs rámu
obr.1: závěsobr.2: pružné podélné táhlo

Svislé závěsy rámu podvozku

Závěs (obr. 3) je tvořen horním dílem 2, který je svým okem zavěšen ve vybrání sedla 10. Dolní díl závěsu 3 hlavou ve své spodní části nese přes křížové sedlo (obr. 1 a 3 poz. 8), opěrnou desku 7, pryžový tlumící blok 6 a páku závěsu (obr. 1 a 3 poz. 5) upevněnou na konzole spodku vozu (obr.1 poz. 13) skříň vozu. Oba díly závěsu jsou spojeny maticí s protisměrnými závity 4, pomocí které lze závěs zkrátit a tím podvozek výškově stavět.
provagadlování
obr.3: příčné provahadlování závěsů

Na straně podvozku blíže k čelu vozu jsou oka horního dílu závěsu (obr. 2 poz. 2) přes sedlo zavěšena přímo na rámu podvozku 1. Na straně podvozku blíže středu vozu je odpovídající hmotnost skříně přes závěs uložena na svorník úhlové páky (obr. 3 poz. 9) uložené otočně na rámu podvozku 1. Úhlová páka převádí svislou sílu ze závěsu na vodorovně orientovanou vzpěrnou tyč (obr. 3 poz. 11), která spojuje protilehlé úhlové páky.

Podélné vedení podvozku

V podélném směru je rám podvozku vůči skříni vozu veden dvojicí podélných táhel s pryžovým uložením (obr. 2 poz. 12). Podélná táhla pružně spojují rám podvozku 1 s vnitřní stranou konzol svislých závěsů na spodku vozu, kde je přivařeno uložení táhel (obr. 2 poz. 13). Při najetí vozidla, kdy je vyčerpán zdvih pryžového vypružení podélných táhel je přenos podélných sil uskutečněn prostřednictvím pevných narážek, které jsou umístěny mezi konzoly spodku vozové skříně a příčník rámu podvozku.

vagony.cz / pojezdy / podvozkové / podvozky VÚKV / podvozek VÚKV typ 8-807.8 / uložení skříně

Valid HTML 4.0 Transitional