Detektor vykolejení

Detektor vykolejení je pneumatické zařízení reagující na prudká vertikální zrychlení vozu, kdy při překročení nastavené mezní hodnoty zrychlení je otevřen kohout záchranné brzdy a aktivováno nouzové brzdění. Kromě spojení s hlavním potrubím nepotřebuje přístroj jiné napájení.

Pneumatický detektor vykolejení EDT101

Výrobek firmy Knorr-Bremse AG, Mnichov homologovaný podle UIC 541-08 je kombinací dvou zařízení:

Interaktivní obrázek (klikni na obr. 1)

interaktivní obrázek, klikni!
obr.1: interaktivní obrázek detektoru, popis je vpravo

Umístění detektoru vykolejení

Detektor vykolejení je montován na čelník spodku vozu, přívod stlačeného vzduchu z hlavního potrubí je řešen odbočkou z spojkového kohoutu
podvozek umístění detektoru vykolejení
obr.2: umístění detektoru vykolejení
hlavního potrubí (obr. 2 poz. 4). Pracovní tlak tedektoru se pohybuje v rozmezí 4 až 6 bar. V případě poruchy lze detektor vypnout přestavením páky vypínacího kohoutu (obr. 2 poz. 1) do vodorovné polohy. Vypínací kohout je součástí nosiče na který je namontován vlastní detektor (viz obr. 2).

Vozy s instalovaným detektorem vykolejení jsou označeny piktogramem (obr. 2 poz. 5).

  1. Páka vypínacího ventilu detektoru

  2. Indikátor vykolejení

  3. Výfuk z hlavního potrubí

  4. Spojkový kohout hlavního potrubí

  5. Piktogram instalovaného detektoru

vagony. cz / technika / detektor vykolejení